DNA hoort Adek-studenten over Constitutioneel Hof

De Adek-studenten v.l.n.r. Jason Bakker, Chanique Bipat, Marina Bersaoui, Preshand Baldew, Genaro Alpin en Khalid Saboerali
De Adek-studenten v.l.n.r. Jason Bakker, Chanique Bipat, Marina Bersaoui, Preshand Baldew, Genaro Alpin en Khalid Saboerali
De Nationale Assemblee (DNA) is druk bezig diverse groepen en instituten te horen over het in te stellen Constitutioneel Hof, zoals dat wordt omschreven in de Grondwet van 1987. De parlementaire commissie, die belast is met de voorbereiding van het wetsontwerp, heeft enkele studentenvertegenwoordigers van de Anton de Kom Universiteit gehoord. De commissie wordt voorgezeten door Ricardo Panka. Tijdens de hearing met de studenten is van gedachte gewisseld over diverse artikelen, die in het wetsontwerp zijn opgenomen. Tijdens de hearing is onder andere de aandacht gevraagd voor het artikel waarin staat dat De Nationale Assemblee de leden van het hof moet voordragen.
De studenten waren van mening dat het in strijd is met de leer van de Trias Politica niet alleen, maar dat het ook willekeur bevorderend is. Verder hebben zij ook de aandacht gevraagd voor het artikel, waarin staat dat leden van het Constitutioneel Hof geen zitting mogen nemen in andere rechtsinstanties, zoals de kantongerechten en het Hof van Justitie. Met een ernstig tekort aan rechters zal dit ervoor zorgen dat het tekort alleen maar toeneemt. De studenten waren van mening dat er een overgangsregeling moet komen niet alleen, maar dat er ook een proces op gang gebracht moet worden om het tekort waarmee de rechterlijke macht te kampen heeft, tegen te gaan. In het wetsontwerp staat verder aangegeven dat leden die zitting willen nemen in het Constitutioneel Hof tenminste de leeftijd van 45 jaar moeten hebben bereikt. Echter is niet expliciet aangegeven wat de maximale leeftijd is. Deze zijn enkele van de punten die de studenten hebben aangedragen tijdens de hearing. De hearing vond op donderdag 17 april plaats in De Nationale Assemblee.
De rechtenstudenten waren goed vertegenwoordigd. Het betreft in deze twee studenten van de masteropleiding Surinaams Recht, twee studenten van de bacheloropleiding Rechten, de studentenvertegenwoordiger die zitting heeft in het bestuur en een vertegenwoordiger van de Faculteit der Medische Wetenschappen. Het wetsontwerp werd vorig jaar door de regering aan De Nationale Assemblee aangeboden.

error: Kopiëren mag niet!