Megacombinatie stuurt PL de laan uit

De Pertjajah Luhur (PL) is gisteren de laan uitgestuurd door de Megacombinatie (MC). De MC die inmiddels een verklaring de deur heeft uitgestuurd, geeft als reden aan dat de chantagepolitiek die de PL reeds geruime tijd bedreef, de oorzaak hiervan is. Per brief is aan de voorzitter van de PL, Paul Somohardjo, medegedeeld dat hij geen deel meer uitmaakt van de regeringscoalitie. ‘Het is de MC die de samenwerking heeft opgezegd’, verklaarde Somohardjo tegenover Dagblad Suriname.
Voor gisteren was de begrotingsbehandeling op de agenda. Hoewel de PL-fractie in het gebouw van De Nationale Assemblee aanwezig was, had zij de handtekeningen nog niet geplaatst op de presentielijst. Slechts 19 leden van de Megacombinatie en twee van de oppositie hadden de presentielijst geparafeerd.
Ronny Asabina, BEP-parlementariër, is niet verrast dat de PL uit de MC is gezet. ‘Het zal mij niet verbazen dat als reden wordt aangegeven ‘veranderde beleidsinzichten’. Ik dacht dat de PL na de begrotingsbehandelingen eruit gezet zou worden. Maar vlak voor de begrotingen liggen zij eruit.’ Asabina heeft altijd gevonden dat de kwaliteiten van management en organisatie bij deze regering ontbreken. Hem valt het ook op ‘dat hoewel er geen geld is om baby’s te voeden, om het volk te voeden en om aannemers uit te betalen, er regelmatig activiteiten plaatsvinden op het partijpolitieke vlak’. ‘Daarvoor is er wel geld. Terwijl het volk aan de regering het mandaat heeft gegeven voor het aanbrengen van verbetering in de leef- en woonomstandigheden, wordt het volk juist terzijde geschoven.’
Asabina zegt met klem dat het volk nog steeds de macht in handen heeft, ‘het volk heeft het laatste woord’. Hij raadt het volk dan ook aan heel oplettend te zijn en de ontwikkelingen op de voet te volgen. ‘Want de bal kan nu alle kanten uitrollen.’ Het is beslist niet uitgesloten dat er vervroegde verkiezingen worden uitgeschreven. ‘Want de coalitie heeft geen draagvlak in het parlement. Wij van de partij hadden dit alles al voorspeld. De regering is als het ware uit elkaar gevallen.’
Asabina is er helemaal niet mee eens dat de president onlangs heeft aangegeven dat armoede de grootste vijand is. ‘Het zijn niet die arme mensen die armoede creëren. Armoede is een fenomeen dat uitgebannen moet worden.’ Asabina vindt dat goed bestuur zal zorgen voor het uitbannen van armoede. Is er sprake van slecht bestuur, dan brengt dit extra armoede met zich mee.
Assembleelid Harish Monorath van Nieuw Suriname zegt niet te weten dat er spanningen waren tussen de PL en de Megacombinatie. Het opzeggen van de samenwerking met de PL betekent dat de MC maar met slechts 26 zetels in het parlement zit. ‘Is een persoon ziek of uitlandig, dan kan de vergadering geen voortgang vinden.’ Monorath voegt er aan toe dat niet uit het oog verloren moet worden dat de MC zichzelf in de nesten heeft gewerkt wanneer het quorumvraagstuk onder de loep wordt genomen. Het weghalen van de PL uit de regeringscombinatie wordt door hem betitelt als een ‘grote politieke deuk aan de regering’.
Monorath herinnert zich dat toen NS nog deel uitmaakte van de MC, zij altijd een stiefmoederlijke behandeling heeft gekregen. De NS heeft nooit een bestuurlijke functie aangeboden gekregen van de MC. Wanneer Monorath de situatie van de PL bekijkt, dan komt hij tot de conclusie dat deze partij veel heeft moeten inleveren om deel uit te maken van de regeringscoalitie. Dat de MC de PL een jaar voor de verkiezingen de laan zou uitsturen, had Monorath niet verwacht. ‘Want de PL is een partij die toch in redelijke mate kracht heeft binnen de samenleving.’
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!