Nieuwe inzichten en werkwijze voor Naschoolse Opvang Nieuwe Stijl

Conferentie naschoolse opvangDe meest markante problemen moeten tot het verleden behoren. Onderwijs moet voldoen aan de eisen van de maatschappij. Verandering en reorganisatie is een must en moet gestoeld zijn op kwaliteit. Leerlingen staan centraal in alle inspanning van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling en het onderwijs krijgt bijzondere kansen geboden. Ook het financieel aspect moet tot het verleden behoren, de kredietopening is onlangs al gegeven voor de betaling van de resterende achterstanden. Voorts zijn ook de administratieve mankementen verholpen middels het Bureau Naschoolse Opvang en Begeleiding. Woorden van de minister Ashwin Adhin tijdens de gehouden conferentie Naschoolse Opvang en Begeleiding Nieuwe Stijl.
De conferentie werd gehouden in de hallen van het KKF-gebouw, waarbij met behulp van presentaties de nieuwe inzichten en werkwijze met betrekking tot de Naschoolse Opvang en Begeleiding Nieuwe Stijl werden gepresenteerd. De conferentie had ook als doel om de instructies en duidelijkheid naar het onderwijsveld en gemeenschap te brengen, om zodoende de nieuwe weg die is ingeslagen van naschoolse opvang aan te kondigen, ook wel de ‘terms of reference’ genoemd. De terms of reference werd aan de verschillende vertegenwoordigers en aanwezige ministers overhandigd.
‘Het is een paar keer fout gegaan met de voeding, maar wij hebben als commissie een redelijk goed programma gedraaid.’ Er zit ook heel wat te verbeteren, volgens dhr I.Graanoogst, vervangend voorzitter Naschoolse Opvang en Begeleiding. Hij gaf aan zeer ingenomen te zijn met dit moment. ‘Willen wij kinderen in staat stellen te leren en zich te kunnen ontwikkelen, moeten wij investeren in zaken die dat mogelijk maken, namelijk gezonde voeding. Ook het aspect van gezonde voeding werd door diëtist mw. Plein doorgeleid.
Volgens de statistieken is er tot heden na de pilot van de Naschoolse Opvang en Begeleiding 309 dagen naschoolse voeding geleverd. Hieronder vallen 267 scholen die in het programma zitten, 65 die erbij moeten worden geplaatst, 147 keukens en 70.000 leerlingen.

error: Kopiëren mag niet!