Juspol reikt certificaten uit training ‘Functionering- en Beoordelingsgesprekken’

Een totaal van 79 directieleden, afdelingshoofden en leidinggevenden van het ministerie van justitie en politie mochten gisteren in het auditorium van Self Reliance hun certificaat in ontvangst nemen. Deze gecertificeerden hebben met succes de training ‘Functionering- en Beoordelingsgesprekken’ van het ministerie doorlopen. Volgens de directeur van het ministerie, Inez Huijzen-Sedney, is het ministerie van Justitie en Politie de trendsetter in de implementatie van een beoordelingssysteem binnen de overheid. Volgens Huijzen zijn er in directie overlegmomenten, waar het handig is om aan te geven dat functioneringsgesprekken gevoerd moeten worden met medewerkers om hen beter te laten functioneren en de doelen voor het ministerie adequaat te realiseren. Met deze training is de basis gelegd voor het bepaalde in het beleidsplan, waarbij is aangegeven dat een Human Resource Management (HRM) ontwikkeld moet worden.
Het HRM-beleid is volgens de Justitie-directeur een heel groot project en als ministerie hebben zij ervoor gekozen om een start hiermee te maken. Volgens Huijzen moet het functioneringsgesprek niet los gezien worden van een beoordelingssysteem, waar planningsgesprekken en beoordelingsgesprekken ook deel van uitmaken. Om dit project te realiseren, had het ministerie een consultant aangetrokken. Hierbij is een eendaagse workshop verzorgd om draagvlak te creëren, dat tevens onderdeel is van een beleidskader waarbinnen de invoering van deze HRM-instrumenten zal plaatsvinden. Er is ook een implementatieteam ingesteld, waarbij vrijwilligers zich hebben opgegeven. Dit team moest ervoor zorgen dat hetgeen de cursisten geleerd hebben, daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Huijzen is persoonlijk geen voorstander van een uitbreiding van het Curriculum Vitae (CV). ‘De mensen moeten met de kennis die zij hebben opgedaan ook in de praktijk kunnen werken’, benadrukte de Justitie-directeur. Verder is er ook nog een handleiding ontwikkeld voor het beoordelingssysteem. Deze handleiding is aan minister Edward Belfort van Justitie en Politie overhandigd, die het op zijn beurt aan directeur Huizen heeft overhandigd.
FR

error: Kopiëren mag niet!