Ritfeld verschijnt niet bij hervatting 8 decemberstrafproces

Edgar Ritfeld is maandag 7 april tijdens de hervatting van zijn zaak in het 8 decemberstrafproces bij de Krijgsraad niet op de terechtzitting verschenen. Ook zijn raadsman Gerold Sewcharan was nergens te zien. Dagblad Suriname verneemt van het kantoor van de advocaat dat hij tot vrijdag met verlof is en niemand nog te woord kan staan. De rechtszaak startte om half elf en de nabestaanden namen de gelegenheid een verzoek tot voeging ingevolge artikel 316 van het Wetboek van Strafvordering in te dienen. Artikel 316 geeft aan benadeelden van een strafbaar feit het recht zich in een strafzaak te voegen als beledigde partij en schadevergoeding te eisen, ingeval de verdachte inderdaad wordt veroordeeld. Het beroep van de nabestaanden is echter gebaseerd op een verzoekschrift van 13 augustus 2012 dat zij op grond van artikel 8 van het Inter-Amerikaans Mensenrechtenverdrag zich mogen mengen in alle 8 decemberstrafzaken. Het Hof van Justitie heeft in januari in hoger beroep het tussenvonnis van de Krijgsraad vernietigd in de zaak van Edgar Ritfeld. Ook heeft het Hof bevolen dat de zaak weer op de rol van de Krijgsraad wordt opgebracht. Dit is intussen gebeurd, maar door afwezigheid van Ritfeld is de zaak weer uitgesteld. De Krijgsraad had haar vonnis gebaseerd op een, naar de mening van het Hof, verkeerde toepassing van artikel 5 van het Wetboek van Strafvordering. De Krijgsraad heeft de werking van dit artikel extensief uitgebreid naar ook een geschil van constitutionele aard, terwijl het artikel spreekt over een geschil van burgerrechtelijke aard. De schorsing van het 8 decemberstrafproces werd daarom onrechtmatig geacht. De oud-militair gaf eerder al aan geen genoegen te nemen met een opschorting of stopzetting van het strafproces. Het was daarom vreemd dat hij niet kwam opdagen voor de zitting. Hij trad in 2011 als getuige op in de zaak van hoofdverdachte Desi Bouterse en verklaarde dat het voor hem een complete verrassing was toen hij hoorde dat 15 burgers op de vlucht waren doodgeschoten. Op 28 juli zal de Krijgsraad zich buigen over de vraag of de nabestaanden een actieve rol krijgen in het strafproces.
FR

error: Kopiëren mag niet!