Onderzoekslaboratorium LVV moet groente kunnen testen

1Onderzoekslaboratorium LVV moet groente gaan testenChemicaliën worden in verschillende sectoren gebruikt. Zo zijn er bestrijdingsmiddelen, maar ook chemicaliën die door instanties gebruikt worden zoals scholen en onderzoekslaboratoria. Het onderzoekslaboratorium van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij vloog in 2010 in brand. De oorzaak was een fout in de elektriciteitsinstallatie. Het gebouw was toen nog niet opgeleverd door de aannemer, omdat niet alles in orde was.
Naar alle waarschijnlijkheid wordt de bouw van het nieuwe laboratorium afgerond in 2015. Hier zal het veterinaire en residulaboratorium gehuisvest worden.
Een belangrijk deel van de apparatuur is tijdens de brand bespaard gebleven. Momenteel wordt deze nu getest om na te gaan welke onderdelen eventueel vervangen moeten worden. “Met deze instrumenten kan groente in het veld onderzocht worden om na te gaan of men zich aan de veiligheidstermijnen houdt”, laat Allies van Sauers-Muller weten. “In Nederland worden de groenten uit Suriname gecontroleerd of alles conform de normen is. Hier in Suriname wordt dit niet gedaan.”
Met het nieuwe laboratorium kan men ook middelen testen om te zien of deze op de juiste manier afbreken. Na het gebruik van de chemicaliën, weten instanties vaak niet wat ze er mee moeten doen. Het bedrijf Veolia is momenteel bezig in Suriname om bestrijdingsmiddelen van de overheid op te ruimen. Ook andere chemicaliën kunnen door dit bedrijf opgeruimd worden.
Het opruimen van chemicaliën op zich is een ingewikkeld proces. Het spul moet eerst goed verpakt worden, voordat het vervoerd mag worden. Het transport gaat ook niet zomaar, het is aan regels gebonden. Suriname heeft de conventie van Bazel ondertekend en dit betekent dat Suriname zich moet houden aan de bijbehorende strenge regelgeving. Deze conventie is een wereldwijde overeenkomst om het vervoer en het verwijderen van gevaarlijk afval te beheersen. Het is ontwikkeld omdat in de Westerse landen strengere regelgeving is gekomen. Bedrijven zijn toen ertoe overgegaan om in landen met minder strengere regelgeving, dit afval te dumpen. Het gevolg was een groeiend gevaar voor het milieu en de gezondheidszorg in deze landen.

error: Kopiëren mag niet!