Op weg naar 25 mei 2015, NDP de lachende derde

Ontevredenheid
De dag van de verkiezingen nadert en de politieke organisaties zijn nu reeds in actie om de kiezers te informeren en te mobiliseren. Enkele bestaande partijen weten nu al dat zij na de verkiezingen in het machtscentrum gaan belanden. Zonder hun medewerking kan geen regering worden gevormd. Het gezicht van chantage is weer zichtbaar. Dit gedrag van partijen en de onrealistische beloften van de huidige regering alsmede de wijdverbreide corruptie in het land maken de kiezers onzeker. Het vertrouwen in de toekomst is tanende. Velen hadden gehoopt dat in deze regeerperiode maatschappelijke verbeteringen zouden optreden. Die zijn uitgebleven en de ontevredenheid onder de burgers is voelbaar.
Nieuwe politieke partijen
De ontevredenheid is zo groot en het vertrouwen in de bestaande politieke partijen zo gering dat sommige prominente burgers hebben besloten om nieuwe politieke partijen op te richten. Reeds was bekend dat de heren Hooghart ( ontevreden over NPS), Jhauw ( over gunningsbeleid ) en Roy Bikhari reeds initiatieven hadden ontplooid om hun organisaties te proclameren.
In combinatieverband deelnemen aan de verkiezingen levert naast kostenbesparing ook een beter verkiezingsresultaat op. Echter moeten partijen aan de 1 % regeling voldoen.
Met wie gaan ze in zee ?
In Dagblad Suriname van 31 maart was te lezen dat ook de heer Wim Bajnath, voorzitter van de Landbouwcoöperatie Kwatta, voornemens is met zijn medestanders een nieuwe politieke organisatie in het leven te roepen. Hij vindt dat de regeringen na de onafhankelijkheid van ons land niets voor de landbouwers hebben gedaan en dat hij geen vertrouwen heeft in de komende regering.
Eigen identiteit in het machtscentrum
Het is zeer opvallend dat de initiatiefnemers de belangen van de landbouwers centraal willen stellen. Hoe geloofwaardig is dit verhaal? Het is niet de eerste keer dat burgers opkomen voor de belangen van de landbouwers. In de jaren zestig heeft de heer Balkaran (wijlen) de belangen van de landbouwers verdedigd. Velen herinneren zich nog de actie van de Landbouwpartij waarbij de heer Balkaran de prijs van een liter Cola vergeleek met de prijs van een liter melk. Hij pleitte toen voor aanpassing van de melkprijs. Ook de heer Jiwan Sital heeft geprobeerd, eerst via de vakbeweging FAL, de belangen van de landbouwers onder de aandacht van politici te brengen. Vervolgens werd de politieke organisatie PVF ( Politieke Vleugel van de FAL ) onder zijn leiding opgericht. Thans wordt deze organisatie geleid door de heer S. Jairam.
De heer J. Sital is jarenlang een prominent lid van DNA geweest. Wil de heer Bajnath beweren dat de heer Sital de belangen van de landbouwers heeft verwaarloosd? Kan de heer Bajnath de actie van de heer Harry Kisoensing ( wijlen) voor de geest halen toen Harry als DNA- lid opkwam voor de belangen van de Nickeriaanse rijstboeren? Het verhaal klopt niet. De heer Bajnath wil een eigen identiteit hebben en tevens in het machtscentrum zitten. Als hij geen vertrouwen heeft in de huidige leiders, dan is het terecht om de vraag te stellen met wie hij dan in het machtscentrum wil gaan zitten. Denkt hij evenals de NDP het aantal van 26 zetels te behalen? De redenering van de heer Bajnath is helaas zeer tegenstrijdig en dus onlogisch. Hij wil niet langer aan de kantlijn staan. De heer Bajnath is slim genoeg om te beseffen dat ook vele parlementariërs aan de kantlijn kunnen staan. Hij kan het aan de heer H.Manorath vragen. De enige conclusie is dat de heer Bajnath en zijn organisatie gaan voor de ministersfunctie van LVV.
Draagvlak
De heer Bajnath denkt rationeel en wil zich niet in een avontuur storten. Hij wil eerst het draagvlak vaststellen. Dat wil hij middels minstens 3 tot 4 opbelprogramma’s doen. Deze werkwijze is zeer dubieus. In de eerste plaats moeten de landbouwers achter de gedachte van de nieuwe partij staan omdat de organisatie specifiek landbouwersbelangen gaat dienen.
Het zou redelijk klinken indien landbouworganisaties uit o.a. Nickerie zouden worden geraadpleegd om het draagvlak te bepalen in plaats van bellers die deelnemen aan opbelprogramma’s. Het aantal bellers dat de heer Bajnath in een viertal programma’s gaat bereiken is zo gering dat op basis daarvan geen uitspraak gedaan kan worden over al dan niet hebben van een draagvlak.
Hoe serieus moeten de heer Bajnath en zijn makkers genomen worden?
NDP de lachende derde

De vele niet ingeloste beloften van deze regering en de zelfverrijking van een kleine groep dicht bij de president, hebben ervoor gezorgd dat kiezers teleurgesteld zijn in de huidige machthebbers. Deze teleurgestelde burgers zouden in de regel een negatieve keuze maken en voor de huidige oppositie kiezen. De nieuwe partijen zullen niet in staat zijn op eigen kracht zetels te behalen. Zij zullen vele ontevreden kiezers opvangen waardoor het Front minder ontevredenen krijgt. Bovendien zullen deze partijen ook vele Fonters aan zich binden. Het Front zal als de grootste politieke tegenstander van de huidige machthebbers kiezers verliezen. Het verlies aan stemmen zal bij de NDP minder zwaar wegen omdat de grootste tegenstander ook minder stemmen krijgt. Zij zal daarom de lachende Derde zijn.
Bajnath en Jhauw, die geen vertrouwen hebben in de huidige leiding van het land en haar niet terug willen hebben, bereiken met hun acties het tegengestelde effect. Bezint eer gij begint.
Soerdj Badrising /Jack Mohanlal

error: Kopiëren mag niet!