Mens belangrijkste schakel bij voorkomen ziekten

De arts Anwar Ghafoerkhan van MediCall meent dat dit instituut de continue zorgverlening en het algemene welzijn tot de belangrijkste ingrediënten van zijn dienstverlening heeft gemaakt. “We moeten ons er bewust van zijn dat we goed moeten omgaan met onze gezondheid en gezondheidsklachten niet verwaarlozen. Als het gaat om het voorkomen van ziekten, is de mens in de meeste gevallen de belangrijkste schakel. In het kader van Wereldgezondheidsdag op 7 april willen we dat zeker benadrukken”, zegt Ghafoerkhan. Ook de WHO wijst er in het kader van Wereldgezondheidsdag op dat mensen en samenlevingen een zeer belangrijke rol vervullen in de preventie van ziekten, inclusief die, welke door stekende en bijtende insecten worden overgedragen.
Ruim 106 miljoen mensen in 21 landen in de Amerika’s wonen in een gebied, waar ze risico lopen op malaria. Deze ziekte wordt overgebracht door de Anopheles muskiet. Vrijwel de gehele bevolking van dit in totaal 35 landen tellend gebied leeft met Aedes aegypti muskiet, met uitzondering van Canada en het vasteland van Chili. Deze muskiet is in staat dengue, chikungunya en andere vormen van gele koorts over te brengen.
Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) lopen naar schatting 13 miljoen mensen in de Amerika’s het risico Filariasis, ook wel bekend als olifantsvoet, op te lopen. Filariasis is de ziekte die het gevolg is van een besmetting met een tropische draadworm, die door muskieten van de Culex-soort wordt verspreid. Al deze ziekten worden overgedragen door stekende en bijtende insecten zoals muskieten. Dit is reden voor de WHO om dit jaar als slogan voor Wereldgezondheidsdag te hanteren “Small bites, big threats” (Kleine beten, grote gevaren) en aandacht te vragen voor de gevaarlijke ziekten die door deze insecten kunnen worden overgedragen.
Dengue is een goed voorbeeld van een door muskieten overgedragen ziekte, die een enorme negatieve impact heeft op de volksgezondheid en de economie van een land. In de afgelopen decennia is Latijns-Amerika het gebied gebleken waar jaarlijks de hoogste cijfers van dengue worden geregistreerd. Dengue staat ook wel bekend als knokkelkoorts en heeft in Suriname wel eens epidemische vormen aangenomen. In januari 2012 meldde het ministerie van Volksgezondheid een sterke toename van dengue en bevestigde dat er sprake was van een epidemie.
Volgens de WHO lopen kinderen en ouderen vaak het meeste risico dengue te krijgen. Zij hebben ook grotere kans op een slechter verloop van de ziekte vanwege het feit dat zij minder weerstand hebben. “Het is daarom zaak dat we adequaat kunnen inspelen op zorgvragen bij ziekte, met name bij kwetsbare groepen zoals ouderen en jonge kinderen, bij wie de weerstand snel kan afnemen”, erkent Ghafoerkhan. Deze spoedpoli, die op 5 april haar vijfjarig bestaan herdenkt, heeft speciaal voor deze twee kwetsbare groepen een speciaal dienstenpakket samengesteld.

error: Kopiëren mag niet!