Alweer een ontwerpwet ingetrokken door de president

Het wetsontwerp ‘Spaar- en Stabiliteitsfonds Suriname’, dat op 19 februari 2013 was ingediend, is door president Bouterse ingetrokken. Dit werd gisteren bekend bij de openbare vergadering van de DNA. Hierover had de president de assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons aangeschreven en gevraagd medewerking te willen verlenen voor de intrekking. De president geeft in dat schrijven aan dat ‘te zijner tijd een bijgestelde ontwerpwet’ aan het college zal worden aangeboden. De noodzaak van deze wet is meermalen aangegeven door de governor van de Centrale Bank van Suriname, Gillmore Hoefdraad. Ook tijdens de jaarvergadering van de Board of Governors van de Inter-American Development Bank, welke gehouden werd te Costa do Sauípe in Bahia (Brazilië), gaf de governor aan dat er een ‘wealth fund’ komt in Suriname. Suriname is bijzonder kwetsbaar voor prijsschommelingen en om de kwetsbaarheid voor dergelijke schokken te verminderen, wordt van het jaar nog de invoer van een onafhankelijk ‘wealth fund’ verwacht.
‘Een van de doelstellingen van het fonds is om de begroting te beschermen tegen de sterke schommelingen in de internationale grondstoffenprijzen en daardoor te zorgen voor de broodnodige voorspelbaarheid en stabiliteit in de overheidsfinanciën. Via dit mechanisme zal een onafhankelijke ‘wealth fund’ ook het land beschermen tegen de herhaaldelijke negatieve economische effecten die Suriname in het verleden hebben geteisterd. Het wetsontwerp van dit fonds is uitvoerig besproken in De Nationale Assemblee van Suriname en de goedkeuring is in de komende maanden verwachtbaar’, stelde de governor nog enkele dagen geleden. Hij ziet graag dat Suriname een begin maakt met dit fonds met een startkapitaal van US$ 20 miljoen. Dat zal dus voorlopig even niet doorgaan.

error: Kopiëren mag niet!