‘Een verkapte vorm van dictatuur in het land’

Mahinder Jogixxxxxxx‘Een verkapte vorm van dictatuur in het land’, zo betitelt het VHP-assembleelid Mahinder Jogi het voornemen van deze regering om de wetgeving zodanig aan te passen dat politieke partijen alleen de verkiezingen moeten ingaan. ‘Deze regering is bang om niet meer gekozen te worden. Ook zijn zij er bang voor dat politieke partijen zich gaan bundelen en een groter front gaan vormen tegen hen’, zegt Jogi onomwonden. Volgens hem riekt deze denkwijze heel sterk naar een verkapte vorm van dictatuur. ‘Maar de regering zit in het machtscentrum, dus zij voert het via de legale weg uit.’
De politicus zegt verder dat voor het nemen van besluiten van dergelijk ingrijpende aard, er een referendum moet worden gehouden. ‘Het volk moet zich kunnen uitspreken of zij voor of tegen het besluit is van de regering.’ De grondwet geeft elke burger en of organisatie het recht om zich te bundelen. Wijziging van de wet op politieke partijen om te verbieden in combinatieverband de verkiezingen in te gaan, betekent een regelrechte aanslag op de grondwet. ‘Er wordt getornd aan het recht van de politieke partijen.’
Jogi beklemtoont dat op deze wijze, de kleine politieke partijen geen bestaansrecht meer zullen hebben. Ze zullen verplicht zijn om op te gaan in grotere politieke partijen. ‘Dus je komt niet alleen aan het recht van de kleine politieke partijen, maar ook aan het stemrecht van de aanhang van de kleine politieke partijen.’ Volgens de VHP’er moet deze materie ‘waarover er druk bekokstoofd wordt in de regering, beslist niet lichtelijk worden opgevat’. Dit onderwerp moet onder een vergrootglas geplaatst worden om na gaan wat voor negatieve consequenties de wijzigingen van de kieswet met zich meebrengen. ‘Velen staan er niet bij stil dat delen van het electoraat uitgesloten zullen worden van stemming, indien de kleine politieke partijen geen bestaansrecht meer zullen hebben.’
Volgens Jogi is dit het zoveelste bewijs dat de huidige machthebbers een inborst hebben van dictatoriale aard. ‘Zij dwingen de politieke partijen om alleen de verkiezingen in te gaan. De NDP is gewoon bang dat zij de verkiezingen niet meer zal winnen.’
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!