Bas Ahmadali: “Voldaan gevoel over decentralisatieprogramma”

Suriname bevindt zich aan het einde van het Decentralisatieprogramma 2. Dit zegt programmadirecteur Bas Ahmadali. De leningsovereenkomst met de Inter-American Development Bank loopt heel spoedig af. Hierdoor zijn enkele projecten landelijk nog aangehouden. Voor Nickerie zijn de aanschaf van equipement voor vuilophaal en renovatie van de openbare markt te Nieuw Nickerie in het vooruitzicht. “Alle tien districten hebben de level van zelfstandig begroting, financieel beheer en de beschikking over hun eigen districtsfonds behaald”, zei Ahmadali. Deze districten beschikken dan ook over de capaciteit om naar hun eigen keuze civieltechnische, bouwkundige en ontwateringswerken in hun woongebieden voor te bereiden, bestekklaar te maken, openbaar aan te besteden en uit te voeren. Dit betekent volgens Ahmadali dat de regering over tien maal meer capaciteit beschikt om versneld de districten tot ontwikkeling te brengen. Met de oplevering van het CTD-gebouw en de ingebruikname van het parkeerterrein rondom het Volksplein in Nickerie het afgelopen vrijdag, heeft het district wederom laten zien wat de werkwijze is van de lokale overheid.
Suriname had geen lokale overheid, maar is nu vergevorderd in dit stadium. “Wij zullen nu op elk niveau moeten samenwerken”, zei hij. Het zal voor alle structuren zowel horizontaal als vertikaal weliswaar wat moeite kosten om samen te werken. Ahmadali geeft aan het de juiste werkwijze is van het lokale bestuur dat de uitvoering van projecten geschiedt middels de betrokkenheid van diverse structuren en instanties en met middelen uit diverse bronnen. Het districtsbestuur heeft de afgelopen periode enkele projecten uitgevoerd middels burgerparticipatie. Ahmadali is zeer trots op Nickerie, omdat het district opvalt vanwege de vele projecten die hier gerealiseerd worden. Voor een goed bestuurssysteem is er een transparant bestuursapparaat nodig. De programmadirecteur heeft een voldaan gevoel over het decentralisatieprogramma, vanwege de successen die geboekt zijn in de districten.

error: Kopiëren mag niet!