OW betreurt incident Amdjatweg

Op zaterdag 29 maart, heeft zich aan de Amdjatweg, een zijstraat van de Indira Ghandiweg, een incident voorgedaan, waarbij enkele vuilophalersbelaagd zijn geworden door bewoners van de straat. De ruzie ontstond nadat door de kraakperswagen een laaghangende elektriciteitskabel werd weggerukt, met als gevolg geen elektriciteit. Hetgeenresulteerde in een heftige ruzie tussen de bewoners en een van de vuilophalers.
Het Ministerie van Openbare Werken betreurt het geval, echter wenst zij aan te geven dat de aannemer zich niet heeft gehouden aan de gemaakte afspraken ten aanzien van de vuilophaal. Tussen het ministerie en de aannemers is afgesproken dat het ophalen van vuil in de smalle wegen, met pick-ups dient te geschieden. Dit vanwege de grote omvang van de Kraakperswagen.
Minister Rabin Parmessar was ter plekke en zegt ook dit voorval te betreuren. Het waarnemend hoofd van de afdeling Vuilophaal en Verwerking V.o.V van O.W, Claudia Maatsen, wenst te benadrukken dat de vuilophalers zich dienen te houden aan het contract en aan de gemaakte afspraken. Het is niet de eerste keer dat arbeiders van de vuilophaaldienst, belaagd zijn geworden door derden.
Maatsen zegt verder dat bij zulke gevallen men niet het recht in handen moet nemen, maar contact dient te maken met het ministerie van Openbare Werken.
In het belang van het onderzoek heeft de aannemer zijn volle ondersteuning toegezegd. De politie van latour is belast met het onderzoek.
Afdeling voorlichting
ministerie van Openbare Werken

error: Kopiëren mag niet!