Ronny Asabina: ‘Politieke partijen zijn verworden tot bedrijven’

‘Politieke partijen zijn verworden tot bedrijven’, zegt het BEP-assembleelid Ronny Asabina. ‘En dit is het gevolg van het niet naleven van de wettelijke regelgevingen op politieke partijen door de overheid. Zo zijn er politieke partijen die mediabedrijven en winkels hebben. Verder zijn er weer andere partijen die grof met geld strooien en zijn er ook partijen die continue goederen zitten te verdelen onder hun kiezersvolk.’ Volgens Asabina moet niet uit het oog verloren worden dat deze politieke partijen in concurrentie treden met de bestaande branche van mediabedrijven en winkels. ‘Deze groepen moeten keihard belasting betalen, terwijl de politieke partijen geen cent aan belasting afdragen. Zij zouden op zijn minst een belastingaangifte moeten doen volgens de bestaande belastingwet. De overheid bewaakt deze regelgeving ook niet.’
‘Het niet naleven van de wettelijke regelgevingen brengt met zich mee dat personen uit ontevredenheid een nieuwe politieke partij gaan oprichten. Voor dit jaar alleen zijn er al drie politieke partijen als paddenstoelen uit de grond verrezen. We moeten voorkomen dat we de democratie geweld aandoen,’ meent Asabina. Indien er een klankbord zou bestaan waar ontevreden burgers terecht kunnen met hun problemen, zou dit niet resulteren in het oprichten van een politieke partij om op deze wijze het miskende behartigd te krijgen.
Als voorbeeld stelt Asabina dat de decreet op politieke organisaties voorschrijft dat politieke organisaties jaarlijks hun staat van inkomsten en uitgaven moeten publiceren. Deze regelgeving wordt volgens hem alleen een jaar voor de verkiezingen in acht genomen. De publicatie dient in het staatsblad en in één der dagbladen te verschijnen. ‘Vertelt u mij, welke politieke partijen hebben dit de afgelopen jaren gepubliceerd? De overheid zou erop moeten toezien dat zulks gebeurt, echter blijft zij in gebreke.’
Asabina snapt heel goed dat de overheid niet over voldoende capaciteit zou beschikken voor het uitvoeren van controle. ‘Echter moet dat niet als excuus gebruikt worden om de controle na te laten. Er zou een beroep gedaan kunnen worden op de Centrale Lands Accountants Dienst, de CLAD. Ook is het zo dat de staat van inkomsten en uitgaven die slechts een jaar voor de verkiezingen wordt gepubliceerd door de politieke partijen, geen afspiegeling is van de realiteit.’
‘We hebben een slechte overheid die bestaande regelgevingen niet bewaakt en we nemen emotionele besluiten zonder de rationele zijde in overweging te nemen’, zegt Asabina. De politicus waarschuwt ervoor dat op deze wijze de democratie geweld wordt aangedaan.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!