KTPI houdt introductievergadering in Coronie

1kTPI installeert kernbestuur te CoronieDe Kurukunan Tulodo Prannatan Inggil (KTPI) hield op zaterdag 22 maart een introductievergadering in het cocosdistrict Coronie. Op deze drukbezochte vergadering, welke op initiatief van de bewoners zelf is belegd, is de regionale leiding (kernbestuur) van de partij geïnstalleerd. Het bestuur staat onder leiding van W.Cruden. Naast de sprekers van het district waren er ook toespraken van leden van het hoofdbestuur van de KTPI. De verschillende sprekers lieten de verworvenheden van de KTPI de revue passeren.
Vooral de vrouwen werden opgeroepen om niet meer stil te blijven zitten, maar actief mee te doen aan de politieke activiteiten. ‘U moet zelf werken aan de ontwikkeling van uw district. U moet ook opkomen voor uw rechten’, aldus mw.I.Wouden, tweede penningmeester van de partij. De heer I.Ganga, eerste penningmeester van de partij, ging in op de verschillende taken en verantwoordelijkheden van het kernbestuur. ‘U bent vanaf nu de vertegenwoordiger van de partij in uw district. Het is uw taak om de partij uit te dragen en de idealen en visie van de partij te verdedigen en te verkondigen’, aldus Ganga. De penningmeester waarschuwde ook de mensen om geen soloacties te ondernemen, maar alles te doen in overstemming met het hoofdbestuur van de partij.
De voorzitter van de partij, Willy Soemita, noemde deze vergadering een introductievergadering. ‘Ik wil u aan de bevolking van Coronie introduceren/presenteren als te zijn de regionale leiding (kernbestuur) van de KTPI in dit district en u kennis laten maken met de partij, waarvan u nu kernbestuurslid bent,’, zei Soemita aan de pas geïnstalleerde kernbestuursleden. Hiermee heeft de KTPI ook haar intrede gedaan op het politieke veld in Coronie. De KTPI heeft nooit een leidinggevende rol vervuld in het district, maar zal dit nu wel doen.
De voorzitter riep de aanwezigen ook op om zich niet te laten leiden door politici die populistische uitspraken doen en hun beloftes niet waar kunnen maken. ‘Coronie heeft potentie als we kijken naar de rijstbouw, visserij, landbouw en veeteelt. Dit moeten we uitwerken in het voordeel van de gemeenschap van Coronie.’
De KTPI heeft een brede denkwijze als het gaat om de ontwikkeling van toerisme, bijenteelt, veeteelt, landbouw en rijstbouw in het district. Het creëren van werkgelegenheid is ook een belangrijke issue welke naar voren kwam op deze bijeenkomst. KTPI is voorstander van het stimuleren van ondernemerschap in dit district.
Als laatst riep de voorzitter alle jongeren die uit het district zijn weggetrokken op om terug te komen en te helpen Coronie weer op te bouwen en die plaats te geven die het verdient.

error: Kopiëren mag niet!