Afschrijving leerlingen alleen in samenspraak met onderwijsinspectie

MastklimmensstraatEen leerling van een voj-school is enkele maanden geleden betrapt met een elektronische sigaret op zak. Naar aanleiding van deze melding heeft Dagblad Suriname contact opgenomen met de directie van de betreffende school om te weten welke maatregelen de schoolleiding treft bij dit soort overtredingen. Naar zeggen van het schoolhoofd mag de leiding nooit een leerling op eigen houtje afschrijven. De directeur moet de onderwijsinspectie van de zaak op de hoogte stellen. ‘Wanneer ouders zelf hun kinderen willen afschrijven om welke redenen dan ook, mag de directie die scholier wel afschrijven. Maar bij misdragingen of wangedrag moet je altijd de inspectie hierover informeren.’ Volgens de schoolleiding wordt in het geval waarbij een leerling wordt betrapt met verboden spullen of zaken die niet op school thuis horen, deze aangesproken en het spul wordt per direct afgepakt. De ouders worden terstond opgeroepen en op de hoogte gesteld. De schoolleiding heeft in het betreffende geval ook zo gehandeld en de ouders opgeroepen. De in overtreding zijnde leerling mocht na een ernstige reprimande, de school weer normaal bezoeken.
Recentelijk werd de samenleving geconfronteerd met een geval van een leerling van de Dennertschool die betrokken was bij het aanwezig zijn van een gasbuks op school. Het hoofd van de onderwijsinspectie voor voj, Alwin Ramdin, geeft in een interview met Dagblad Suriname te kennen dat deze leerling afgeschreven is van de school. De inspecteur geeft aan dat de inspectie na afstemming met de schoolleiding een leerling mag afschrijven. Deze specifieke scholier die is afgeschreven, mag volgens Ramdin pas na zijn maatschappelijke en psychische begeleiding eventueel weer een school bezoeken.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!