Ronny Asabina: ‘Laten we hopen dat Kanhai de Surinaamse mentaliteit niet naar India heeft meegenomen’

‘Laten we hopen dat de Surinaamse ambassadeur in India, Ashna Kanhai, de Surinaamse mentaliteit niet naar India heeft meegenomen. Dat zij haar werknemer niet op basis van emotionele gronden heeft ontslagen, maar dat er sterke wettelijke bepalingen en regelgeving aan ten grondslag liggen. En dat zij zich in optimale en voldoende mate heeft laten adviseren alvorens haar werknemer de laan uit te sturen’, zegt politicus Ronny Asabina aan Dagblad Suriname betreffende het ontslag van een der werknemers van Kanhai, Sarwan Kumar. Die heeft op zijn beurt een rechtszaak aanhangig gemaakt tegen ambassadeur Kanhai in Delhi, India.
Volgens Asabina moet niet uit het oog verloren worden dat werknemers in Suriname vaak als gevolg van een emotioneel besluit met ontslag worden gestuurd. In dergelijke gevallen is er beslist geen sprake van rationele overwegingen. De rechter spreekt dan ook recht uit in het voordeel van de werknemers. ‘Omdat we weten dat we in Suriname het niet zo nauw nemen met de wettelijke bepalingen. Laten we van harte hopen dat er geen sprake hiervan is bij Kanhai.’ Asabina wijst er ook op dat Kanhai Suriname vertegenwoordigt in het verre India. ‘Zij is het visitekaartje van Suriname.’ Een mogelijke uitspraak van de Indiase rechter, waarbij zij in het ongelijk wordt gesteld, zal een grote deuk aan het imago van Suriname bezorgen. ‘Laten we hopen dat de rechter een zodanig besluit neemt dat zij als ambassadeur met een hoog opgeheven hoofd kan staan.’
Dagblad Suriname maakte ook contact met gewezen diplomaat, Sonny Hira. Hij koos uiterst voorzichtig zijn woorden uit en waagde niet een oordeel te vellen. Volgens hem is het van belang te weten wat de precieze redenen zijn geweest op grond waarvan de ambassadeur haar werknemer ontslag heeft aangezegd. Vanaf het prille toen Kanhai als ambassadeur in India werd geplaatst, werd er gesuggereerd dat er geen meerwaarde gegeven zal worden aan de bevriende natie India. Zij zit al bijkans drie jaren aan. Dit heeft echter niet mogen resulteren in aantoonbare resultaten. De ontslagen Indiase werknemer Kumar is al langer dan tien jaar (sinds maart 2002) op de Surinaamse ambassade werkzaam geweest. Zijn ontslag is mondeling aangezegd door de chef de poste, zonder schriftelijke opgave van redenen. Kumar is het niet eens met zijn ontslag, daarom heeft hij een advocaat in New Delhi ingeschakeld. Uit de brieven die deze advocaat heeft geschreven naar de leiding van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het kabinet van de president in Paramaribo, komt naar voren dat één van de redenen van het ontslag is dat Kumar tegen de instructies van de chef de poste in, de deputy chief of mission heeft geassisteerd bij het doen van enkele aankopen in de Indiase hoofdstad. Een andere reden schijnt te maken te hebben met het niet direct kunnen vinden van een sleutel van de ambassade.
De advocaat van Kumar heeft ook de premier van India en het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken aangeschreven over het zonder opgave van enige schriftelijke reden op staande voet ontslaan van een Indiase staatsburger, die jarenlang zijn krachten heeft gegeven aan de Surinaamse ambassade in New Delhi. De Indiase premier heeft de brief voor afhandeling doorverwezen naar zijn minister van Buitenlandse Zaken.
Facebook
Ok op Facebook worden de handelingen van ambassadeur Kanhai breed uitgemeten. Een topdiplomaat die niet bij naam genoemd wenst te worden, zegt dat binnen een beschaafde diplomatie een ambassadeur die een dergelijk gedrag etaleert, al lang teruggeroepen moest zijn. Op het ministerie van Buitenlandse Zaken is niemand bereid een verklaring te geven. Iedereen verwijst naar de minister, die thans in Venezuela vertoeft. Ook nadat ambassadeur Kanhai haar ex-partner had mishandeld eind januari 2014 in Suriname, is er ook geen maatregel tegen haar getroffen. ‘Heel jammer’, vindt de diplomatieke topper, ‘maar een groot land als India staat al drie jaar stil voor Suriname, omdat wij mensen zonder ervaring benoemen op diplomatieke posten.’ Het is bekend dat ambassadeur Kanhai deze benoeming heeft gehad over de hoofden van ervaren carrièrediplomaten.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!