MediCall voert pilot uit van medische taxiservice

De afdeling Zorgvervoer van MediCall voert deze maand een pilot uit voor een medische taxiservice. Deze dienstverlening is speciaal opgezet voor het vervoeren van patiënten van huis naar medische instellingen en/of vice versa. Patiënten bij onder andere het prikpunt van MyLab in Paramaribo-Noord, de spoedhuisartsenpoli MediCall, Joshua Medical Center en het Medisch Diagnostisch Centrum (MDC) kunnen tijdens deze pilot tegen een minimaal tarief gebruik maken van de medische taxiservice. Ook patiënten die andere zorginstellingen bezoeken kunnen gebruik maken van deze dienst. Uit ervaring is gebleken dat de vraag voor deze vorm van dienstverlening erg groot is. Dagelijks maken gemiddeld 8 tot 12 patiënten gebruik van de spoedhuisartsenpost, waarvan een significant deel blijk heeft gegeven behoefte te hebben aan direct beschikbaar vervoer. Afhankelijk van het succes van de pilot zal worden nagegaan in welke mate het project gecontinueerd of uitgebreid zal worden. MediCall Zorgvervoer wil met dit project vooral de patiënten bedienen, die na vier uur ’s middags van de dokter, het ziekenhuis of een andere medische instantie vertrekken. Vaak is het tegen die tijd erg moeilijk om een bus of taxi te krijgen. Door het inzetten van ervaren en klantgerichte chauffeurs, die onder meer een EHBO-training hebben gevolgd, wil de dienst beter tegemoet komen aan de noden van de patiënt.
De spoedhuisartsenpoli MediCall, waar Zorgvervoer deel van uitmaakt, is ruim vijf jaar geleden opgezet met het idee huisartsenzorg te kunnen verlenen op tijdstippen, waarop alle andere huisartsenpraktijken dicht zijn. In de afgelopen jaren is er een toename te merken van het aantal aanmeldingen in twee shiften, met name 8.00 u. tot 12.00 u. ‘s morgens en van 4.00 u. ’s middags tot 8.00 u. ‘s avonds. Steve Tjon, coördinator van MediCall Zorgvervoer, merkt op dat het juist tijdsperioden zijn waarin de reguliere huisartsenpoli’s open zijn. Verder blijkt uit de statistieken dat in de periode 8,00 u.-12.00 u.’s avonds meer patiënten zich aanmelden dan tijdens de periode 12.00 u.-16.00 u. In de praktijk blijkt dat acute pijn (onder andere pijn vanwege niersteenaanvallen en maagpijn), braken, diarree, hoge koorts en verwondingen (relatief minder ernstige kapwonden en brandwonden) de meest voorkomende redenen zijn waarom men de spoedhuisartsenpost bezoekt. Vaker is gebleken dat deze patiënten behoefte hebben aan vervoer, zeker in de middag- of avonduren, wanneer er minder bussen rijden.
MediCall Zorgvervoer heeft de beschikking over een aantal auto’s, die onder meer wordt gebruikt om patiënten van het dialysecentrum Diapura in Commewijne te vervoeren. Daarnaast worden de wagens ingezet om onder andere bloedproducten vanuit de diverse prikpunten te vervoeren naar het laboratorium voor verdere verwerking en analyse. Tjon merkt op dat iedereen gebruik kan maken van de medische taxiservice, maar denkt dat het een uitkomst kan zijn voor met name personen die slecht ter been zijn, alsook voor seniore burgers. MediCall probeert de laatste groep reeds tegemoet te komen door 60-plussers een lidmaatschap aan te bieden, waarbij geen bijbetaling hoeft te worden gedaan indien gebruik wordt gemaakt van de spoedpoli. De kosten voor consult en behandelingen, die door MediCall kunnen worden verricht bij spoedgevallen, zijn geheel kosteloos voor deze 60-plussers. Voor de taxiservice zullen zij een gereduceerd tarief betalen.

error: Kopiëren mag niet!