Districtsbestuur wil kans op ziekten helpen bestrijden

Vrijdag vindt de officiële ingebruikname plaats van het parkeerterrein rondom het Volksplein in Nickerie. Verder wordt het CTD-gebouw in het district in gebruik genomen. Reeds vorig jaar is er een aanvang gemaakt van deze twee projecten. Het Volksplein is geëgaliseerd en het gedeelte rondom het plein is betegeld. Dit project heeft als bedoeling om recreatiemogelijkheden te bieden aan de samenleving en om parkeergelegenheid te creëren voor marktbezoekers met 120 parkeerplaatsen. Districtscommissaris Wedperkash Joeloemsingh wil de gemeenschap gaan stimuleren om te bewegen zodat de kans op hypertensie en hart- en vaatziekten verminderd wordt. Volgens hem komen deze twee ziekten het meest voor in het gehele land. Het Dr. Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis Nickerie heeft op de betreffende dag in samenwerking met het districtsbestuur een trim- en wandelloop op touw gezet waaraan personeelsleden van verschillende overheidskantoren zullen participeren. De deelnemers zullen ongeveer 4.5 kilometer lopen. Daarnaast worden de scholieren verwacht voor deelname. Hun bijdrage voor deelname is SRD 10 en ze zullen elk een truitje ontvangen. De start en finish zijn bij het Volksplein. Er zal door de straten van Nieuw Nickerie gelopen worden. De gemeenschap kan daarna twee keer per week gaan joggen en trimmen rondom het Volksplein. Vanaf 5 uur in de middag tot en met 8 uur ‘s avonds hebben zij de gelegenheid en er zullen straten worden afgesloten zodat geen hindernis ondervonden wordt van het verkeer. “Als de samenleving behoefte heeft aan meerdere keren per week joggen, dan kunnen wij dat ook regelen, maar dan moeten zij het tijdig aangeven”, zei dc Joeloemsingh. De ministers van Volksgezondheid en Regionale Ontwikkeling zullen aanwezig zijn in Nickerie om deze twee projecten te ondersteunen.

error: Kopiëren mag niet!