Justitietopper: “Ik weet niet van waar deze cijfers komen; ze kloppen niet”

Er is al wat te doen over de voorwaardelijke invrijheidstelling (vi) van 105 personen. Laatstelijk werd bekend dat zeker 90% van de gedetineerden een recidivist zou zijn. Dit zorgt natuurlijk voor de nodige paniek in de samenleving, zeker als er rekening wordt gehouden dat aangegeven is dat 20% van de criminelen voor moord en doodslag was ingesloten. 40% zou voor ernstige berovingen zijn aangehouden. “Ik weet niet van waar deze cijfers komen”, zegt een topper binnen Justitie. “Onder de in vrijheid gestelde personen zijn alle categorieën vertegenwoordigd, maar het klopt van geen kant dat 90% recidivist is. Ik heb de cijfers, ik weet waarover ik praat”, zegt deze persoon. Hij geeft nadrukkelijk aan dat geen van de percentages klopt.
“Al deze vi-zaken passeren de Commissie Voorwaardelijke Invrijheidstelling en gratie onder voorzitterschap van de procureur-generaal. Het zijn deskundigen en toppers van de afdeling Delinquentenzorg die hierin zitting hebben. Ook doen deze personen al jaren dit werk, waarom er nu zoveel heisa erover wordt gemaakt, is niet duidelijk. Doorgaans zitten er altijd meer recidivisten bij een vi. Bij het beoordelen van strafbare feiten moet ook gekeken worden op het gevaar van herhaling. Een pleger van moord of doodslag zal zijn daden zelden of nooit repeteren. De kans op herhaling is het grootst bij vermogensdelicten als diefstal en beroving. Er moet dan ook niet zo een vrees uitgaan van de gedetineerden die in vrijheid worden gesteld en voor moord of doodslag waren ingesloten.”
Bezigheidstherapie
De penitentiaire inrichtingen in Suriname hebben niet echt een resocialisatieplan. Er wordt meer aan bezigheidstherapie gedaan. De gedetineerden leren planten, bouwen, lassen, timmeren en veeteelt. Dit zijn zelden kwaliteiten die ingezet worden na de invrijheidstelling, hetgeen recidive tot gevolg heeft. De gedetineerden moeten een echt vak leren en ook moet bij hen de wil aanwezig zijn om daadwerkelijk deel te nemen aan het arbeidsproces. Hiertoe is de begeleiding van het Forensisch Maatschappelijke Zorg en een psycholoog bijzonder belangrijk.

error: Kopiëren mag niet!