Dc Joeloemsingh onderneemt actie in familiezaak Van Pettenpolder

Dc Joeloemsingh ten aanzien van de perceelkwestie te Van PettenpolderDistrictscommissaris Wedperkash Joeloemsingh geeft aan een schrijven te hebben gericht aan de minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) over de perceelkwestie te Van Pettenpolder in Nickerie. Daar zou een zoon van de 62-jarige Amrieta Mahabier haar perceel hebben afgepakt. De afgelopen week is er hierover onenigheid ontstaan tussen de moeder en de zoon. Volgens dc Joeloemsingh zijn de moeder, de zoon en een schoondochter naar hem toegekomen om hun probleem aan hem voor te leggen. In het dc-advies staat aangegeven dat de moeder haar zoon toestemming heeft gegeven om haar perceel aan te vragen en dit is volgens de burgervader in de periode van dc Bhagwatpersad Shankar gebeurd. Er is dus vanuit het ministerie van RGB geen vergissing gemaakt. De twee percelen zijn precies zo aangevraagd door de zoon. De moeder wil haar perceel nu terug om het over te dragen aan drie kleinkinderen die met haar verblijven.

error: Kopiëren mag niet!