Sport nieuw leven inblazen in Jakinproject

De ingebruikname van het sportplein in het Jakinproject afgelopen zondag moet de sportbeleving nieuw leven inblazen in deze buurt. De activiteit was onderdeel van een gemeenschapsontwikkelingsprogramma van het kernbestuur van Pertjajah Luhur. Voorzitter E. Samiran zegt dat sport en recreatie, mogelijkheden bieden aan de jeugd en voorzien in een behoefte van de gemeenschap. Sport heeft behalve een positief effect op het menselijk lichaam, ook anderszins maatschappelijke relevantie. Daarnaast gaat duurzame ontwikkeling in een gemeenschap hand in hand met politiek. Het sportplein is het visitekaartje van het woonproject. Dat is het eerste wat je ziet wanneer je langs de Martin Luther Kingweg rijdt. Het is daarom heel belangrijk dat het er schoon, onderhouden en verzorgd uitziet. In het bijzonder de jeugd, zoals de zondagsschoolkinderen en de jeugdclub, en de seniorenburgers moeten hier baat bij hebben, benadrukte Samiran.
Voorzitter H. Sanrochman van het stichtingsbestuur van het Jakinproject juicht het initiatief toe. Het zou niet mogen uitmaken of het van een politieke partij of van een andere organisatie komt. “Zodra het activiteiten of ontwikkelingen betreft in het belang van het saamhorigheidsgevoel en eensgezindheid onder de bewoners is het welkom. Laten wij onze ‘gotong rojong’ gedachte inzetten om positieve dingen te creëren voor het Jakinproject. Soms staan wij er niet bij stil hoeveel sport teweeg kan brengen zowel voor een gezond lichaam als het met elkaar als gemeenschap omgaan. Maar onderhoud is behoud”, aldus Sanrochman.
De kernbesturen van Pertjajah Luhur (PL) hebben mede als taak gemeenschapsontwikkelingsprojecten uitvoeren en intensiveren. Het kernbestuur van Erick Samiran heeft aangegeven het sportplein een facelift te geven. Minister Raymond Sapoen gelooft dat elke cent dat men uitgeeft aan sport, direct een cent tegen de criminaliteit betekent. Vooral voor de jeugd is sport een manier om ze van de straat af te houden. De PL wil deze ondersteuning naar hartenlust doen, omdat de gemeenschap er op de eerste plaats profijt van moet hebben. “Het doet er helemaal niet aan toe welke politieke partij u aanhangt. Vooral onze kinderen, kleinkinderen en ook de seniorenburgers moeten de gelegenheid krijgen en een plek hebben om zich te kunnen ontplooien. Het gaat altijd stukken gemakkelijker als de gemeenschap deze ontwikkelingen ook helpt meedragen en koesteren. Sport is meer dan sport als we denken aan sociale contacten onderling”, aldus de minister. Hij pleegde de openingshandeling door middel van een basketbalworp.

error: Kopiëren mag niet!