Peno Ramsamoedj: ‘Mi no beschuldig, den man fur mi kaw’

IF
IF‘Mi no beschuldig, den man fur mi kaw’, vertelt veehouder Peno Ramsamoedj aan Dagblad Suriname. Volgens beweringen van hem heeft de Vereniging van Veehouders in de van Drimmelenpolder en Corantijnpolder in Nickerie zich schuldig gemaakt aan diefstal van een koe en een kalf van hem. Deze hebben een waarde van SRD 6.000. Volgens Ramsamoedj heeft de voorzitter wederom een brandmerk geplaatst, terwijl de koe eerder al voorzien was van een brandmerk. Betreffende deze kwestie heeft hij aangifte gedaan bij de politie. Maar naar zijn inziens neemt de politie het niet zo nauw met deze problematiek.
Dagblad Suriname sprak ook met de voorzitter van voornoemde vereniging, de heer Jaglal. ‘Hij doet uitspraken die niet waar zijn, zomaar beschuldigt hij mij.’ Jaglal geeft aan dat volgens de statuten van de vereniging, alle koeien die grazen in de stalweide voorzien moeten zijn van een brandmerk. Indien een koe niet voorzien is van een brandmerk, behoort deze automatisch de vereniging toe. Die heeft het recht om de koe te verkopen.
Jaglal geeft ook mee dat de koeien van Ramsamoedj illegaal en ten onrechte in de wei grazen. Ramsamoedj is namelijk geen lid van de vereniging. Over de gestolen koe en kalf zegt Jaglal dat deze niet voorzien waren van een duidelijk brandmerk. Slechts de koe was voorzien van een onduidelijk brandmerk met slechts 1 letter. Een goed brandmerk dient uit 3 letters te bestaan.
Volgens Jaglal was het nimmer zijn bedoeling om de koe en het kalf te stelen. Hij beaamt ook dat Ramsamoedj aangifte tegen hem heeft gedaan. Maar legt er de nadruk op dat het een gesloten zaak is. De politie heeft Ramsamoedj opgedragen om de koe en kalf thuis te brengen en hen te voorzien van een goed en duidelijk brandmerk. Volgens een ander lid van de vereniging, de heer Tewarie, is in deze hele kwestie sprake van een vergissing. ‘Die man wil de zaak niet begrijpen. Hij beschuldigt ons alleen dat we zijn koe en kalf wilden stelen.’
In een eerdere editie maakte Dagblad Suriname ook melding van dat in totaal 34 koeien van Ramsamoedj zijn ontvreemd. Elke koe vertegenwoordigde een waarde tussen de SRD 3.500 en SRD 5.000. Indertijd was door hem ook aangifte gedaan bij de politie. Een uitsluitsel hierover heeft hij nooit gekregen. Ramsamoedj is eigenaar van meer dan 100 koeien. Een groot deel hiervan graast in de Stalweide. Een klein deel houdt hij thuis.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!