Padieoogst bereikt piekperiode in Nickerie

Volgens de coördinator van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij, Guido Van der Kooye, verloopt de oogst van padie momenteel gestadig in Nickerie. Dit seizoen is er 30.000 hectare aan padie ingezaaid, terwijl bijkans 10.000 hectare al is afgeoogst. Momenteel heeft de oogst de piekperiode bereikt. Padieboeren die al hebben afgeoogst, beginnen dan meteen met het ploegen. Alhoewel het regenseizoen opgang komt, mag dit volgens hem niet de doorslag zijn van de achteruitgang van de oogst. Enkele weken geleden hebben de padieboeren geklaagd dat de padieprijs van SRD 57,50 per baal die zij van de pelmolenaars verkrijgen, niet rendabel is om hun kosten te dekken. Zij hebben toen gevraagd naar een hogere prijs. De padieprijs fluctueert momenteel tussen SRD 60 en SRD 67,50. De pelmolenaars bepalen hun prijs afhankelijk van de wereldmarktprijs. De voorbereidingen voor de inzaai zijn nog niet getroffen, maar er zal spoedig een aanvang hiermee gemaakt worden. Volgens Van der Kooye is het streven om het komend seizoen meer te gaan inzaaien. Hoewel de boeren aangeven niet te kunnen komen tot uitbreiding van hun inzaai, wordt er vanuit de zijde van het ministerie van LVV geprobeerd om de faciliteiten zo optimaal mogelijk voor hen te maken, zodat zij minder kosten hebben. Het gaat in deze om de watervoorziening en bereikbaarheid naar de arealen toe. Dit seizoen hebben de boeren helemaal niet hoeven te klagen over de watervoorziening, omdat die reeds optimaal was. Er zal volgens Van der Kooye nog meer geïnvesteerd worden in de rijstsector.
Jogieta Laigsingh

error: Kopiëren mag niet!