In ons rekenonderwijs dient de regel “Meneer Van Dalen Wacht Op Antwoord” internationaal aangepast te worden

Het rekenen–wiskundeonderwijs vormt één van de bouwstenen van het onderwijs en dient vanwege die reden de juiste aandacht te genieten. In Suriname is het rekenen-wiskundeonderwijs altijd een zorgenkind geweest. Rekenen – wiskunde is niet voor niets een hoofdvak op de basisschool. Je hebt rekenen – wiskunde nodig om goed te kunnen functioneren in het leven van alledag en in opleiding en beroep. Voor de leerkracht is het belangrijk dat hij/zij dit vak goed beheerst en bovenal er ook veel plezier aan heeft. Voor de leerlingen komt dat heel prettig over.
Het rekenen – wiskundeonderwijs is niet statisch en ontwikkelt zich steeds verder. Internationaal behoren we de ontwikkelingen op de voet te volgen. In dit kader hebben we een achterstand in te lopen wat betreft de nieuwe volgorde m.b.t. samengestelde rekenbewerkingen.
Met rekenen, aritmetica, cijferkunst, rekenkunde wordt een aantal bewerkingen, ook wel operaties genoemd, die op getallen worden uitgevoerd. Deze bewerkingen zijn optellen – aftrekken – vermenigvuldigen – delen – machtsverheffen – worteltrekken. Indien men kiest voor een andere volgorde wordt dat met haakjes aangegeven. Bewerkingen tussen haakjes worden steeds eerst uitgevoerd.
Het is belangrijk dat wij internationaal rekenopgaven op dezelfde wijze uitrekenen, zodat we bij het uitrekenen dezelfde ( eenduidige ) antwoorden krijgen. Om verwarring bij het uitrekenen van samengestelde rekenbewerkingen te voorkomen, heeft men rekenregels vastgesteld.
Huidige rekenafspraken in Suriname
Tot op heden wordt nog steeds in het rekenonderwijs in Suriname
bij samengestelde rekenkundige bewerkingen de MVDWOA –regel toegepast:
eerst uitvoeren wat tussen haakje staat
• dan Machtsverheffen
• dan Vermenigvuldigen
• dan Delen
• dan Wortel trekken
• tenslotte Optellen en Aftrekken ( wat eerst komt )
Met behulp van het ezelsbruggetje “Meneer Van Dalen Wacht Op Antwoord” kunnen de leerlingen en leerkrachten de volgorde het best onthouden. ( Zie pagina 126/131 van de handleiding “Rekenen”leerjaar 5 )
Wortel trekken wordt pas in het 1ste jaar van het VOJ toegepast.
De nieuwe regel
“Hoe Moeten Wij Van De Onvoldoendes Afkomen” (HMWVDOA – regel)
Vanaf 1990 is internationaal het ezelsbruggetje “Meneer Van Dalen Wacht Op Antwoord” verdwenen. Hierna zijn nieuwe afspraken gemaakt over de volgorde van samengestelde rekenbewerkingen. Vermoedelijk was deze aanpassing noodzakelijk door de aanpassing van de programmeertaal ( voor latere computer ) in de jaren zestig en zeventig. De goede digitale rekenmachine en digitale rekenautomaat zijn ook hierop gebaseerd.
Bij de nieuwe aanpak van de samengestelde rekenbewerkingen moet men eerst uitvoeren:
• wat tussen Haakjes staat
• dan Machtsverheffen en Worteltrekken ( gelijkwaardig)
• dan het Vermenigvuldigen en Delen toepassen ( gelijkwaardig)
• dan Optellen en Aftrekken ( gelijkwaardig)
Bij gelijkwaardige vormen wordt uitgevoerd wat eerst komt ( van links naar rechts). Inverse bewerkingen worden hierbij als onderling gelijkwaardig beschouwd.
Deze nieuwe internationale afspraken zijn m.b.v. het volgende ezelsbruggetje vastgelegd:
“Hoe Moeten Wij Van De Onvoldoendes Afkomen”
Ter illustratie het volgende:
Toepassing eerst uitvoeren wat tussen haakjes staat
• Voorbeeld ( 1 )
Bereken:
( 24 : 3 ) x 2 + 6 – 2 =
Oplossing:
( 24 : 3 ) x 2 + 6 – 2 ( eerst tussen haakjes uitwerken)
= 8 x 2 + 6 – 2 ( dan vermenigvuldigen )
= 16 + 6 – 2 ( dan optellen )
= 22 – 2 ( dan aftrekken )
= 20
Toepassing bestaande MVDWOA- regel ( in Suriname )
• Voorbeeld ( 2 )
Bereken:
24 : 3 x 2 + 6 – 2 =
Oplossing:
24 : 3 x 2 + 6 – 2 ( eerst vermenigvuldigen )
= 24 : 6 + 6 – 2 ( dan delen )
= 4 + 6 – 2 ( dan optellen )
= 10 – 2 ( dan aftrekken )
= 8
• Toepassing internationale HMWVDOA-regel ( buiten Suriname )
Voorbeeld ( 3 )
Bereken:
24 : 3 x 2 + 6 – 2 =
24 : 3 x 2 + 6 – 2 ( eerst delen )
= 8 x 2 + 6 – 2 ( dan vermenigvuldigen )
= 16 + 6 – 2 ( dan optellen )
= 22 – 2 ( dan aftrekken )
= 20
U merkt dat voor hetzelfde vraagstuk ( voorbeeld 2 en 3 ) er twee verschillende antwoorden zijn.
Dat kan niet. Het juiste antwoord internationaal bekeken is 20.
Innovatieproces
Dit heeft als gevolg dat m.b.t. de volgorde van samengestelde rekenbewerkingen de bestaande rekenmethode “Rekenen” met bijbehorende handleiding niet meer als richtsnoer gebruikt kan worden.
Door ons zijn reeds signalen aan het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling gegeven dit schooljaar nog de nodige voorbereidingen te treffen ter uitvoering van het innovatieproces.
Voor het opvoeren van vaardigheden in de nieuwe aanpak zullen leerkrachten een training moeten ondergaan en zullen zij bij het hanteren van de huidige methode direct de aanpassingen tijdens de rekenles moeten plegen.
Het is aan te bevelen dat het Minov reeds in het schooljaar 2014 – 2015 deze noodzakelijke aanpassingen in ons rekenonderwijs invoert.
Het bestuur van de Surinaamse Vereniging
van Wiskunde en Rekenleraren
Ewald Levens
(voorzitter)

error: Kopiëren mag niet!