Zorgvernieuwing middels OSS-model

Aanwezigen bij de conferentie ‘Zorgvernieuwing middels One Stop Shop-model’
Aanwezigen bij de conferentie ‘Zorgvernieuwing middels One Stop Shop-model’
In het kader van het eenjarig bestaan van de One Stop Shop (OSS) werd er op 15 maart een conferentie gehouden. De conferentie werd in Courtyard Marriot gehouden en had als onderwerp ‘Zorgvernieuwing middels het OSS-model’. Doelstelling van de OSS is om de zorg te vernieuwen door het ontwikkelen van een zorgmodel, waarbij de bereikbaarheid van de zorg voor patiënten vergroot wordt. Verder is het concept van de OSS gebaseerd op het samenbrengen van diensten, die noodzakelijk zijn om goede zorg voor personen met chronische ziekten te verzekeren.
De thema’s die werden behandeld, zijn de ontwikkeling van chronische ziekten in Suriname, voetzorg, de resultaten van de One Stop Shops en de ontwikkeling van de pre-dialyse. Men stond ook stil bij de toekomst van de OSS. De bedoeling van het concept is dat mensen met diabetes mellitus na verwijzing van de huisarts voor hun jaarlijkse screening bij de OSS langskomen. Daar worden de patiënten door een verpleegkundige gescreend en worden er mogelijke risico’s geïdentificeerd. Ook hiv/aidspatiënten kunnen bij de OSS langs voor behandeling.
Verder zit in de planning ook een voorbereiding van een landelijk informatie- en registratiesysteem van patiënten met chronische aandoeningen. Dit heeft als doel om het OSS-model te integreren in de bestaande medische praktijk.

error: Kopiëren mag niet!