Ronald Hooghart verliest kortgeding tegen Alwin Baarh

Vakbondsleider Ronald Hooghart heeft het kortgeding, dat advocaat Alwin Baarh tegen hem had aangespannen, verloren. De kortgedingrechter heeft op 6 maart besloten dat Hooghart binnen twee weken na betekening van het vonnis op zijn eigen kosten bij wege van advertentie via Apintie Televisie en Radio Apintie zijn verontschuldigingen moet aanbieden. Daarbij formuleerde de kantonrechter het navolgende bericht ‘Ik, Ronald Louis Arnoud Hooghart, verklaar hierbij dat ik met de beledigende en kwetsende uitlatingen gedaan in het interview met Radio Apintie en Apintie Televisie, welk interview op 28 december 2013 via Radio Apintie en Apintie Televisie is uitgezonden en te zien en te horen was, mr. Alwin R. Baarh heb beledigd door hem onder meer ‘foefoer advocatie’ en ‘foefoerman’ te noemen, hetgeen in strijd is met de waarheid. Ik betreur deze uitlatingen en bied mr.Alwin R. Baarh voor deze belediging mijn welgemeende diepe verontschuldigingen aan’. Indien Hooghart niet voldoet aan het vonnis moet hij een dwangsom betalen van SRD 500 per dag, welke kan oplopen tot maximum SRD 200.000. De uitzending moet geschieden op een tijdstip net voor, tijdens of net na het programma ‘In de Branding’ en op Apintie Radio op een tijdstip gelegen tussen 07.00 uur ‘s morgens en 12.00 uur ’s morgens. De verklaring moet ook twee dagen lang op de website van het voorgenoemde medium worden geplaatst en kan zowel voorgelezen worden door Hooghart of op schrift gesteld worden.
‘Foefoerman’
Vakbondsleider Ronald Hooghart moest voor de kortgedingrechter verschijnen, omdat hij advocaat Alwin Baarh een ‘foefoeroeman’ heeft genoemd. Dit gebeurde naar aanleiding van een brief die Baarh als jurist schreef, namens de Vereniging van Casinohouders, dat de Nationale Loterij Suriname geen betalingen meer zou ontvangen voor trekkingen in de casino’s. Baarh eiste een verontschuldiging. Volgens Baarh heeft Hooghart door deze uitlatingen opzettelijk de eer, goede naam en de maatschappelijke en financiële reputatie van hem aangerand. De vakbondsleider snapt niet dat advocaat Alwin Baarh hem voor de rechter heeft gesleept, nadat hij hem publiekelijk een dief noemde. Volgens Hooghart drukte hij zich ‘in straattaal’ uit en moet de advocaat daarmee ook bekend zijn. Volgens de kortgedingrechter is duidelijk op de uitzending te zien dat gedaagde de eiser Baarh ‘foefoerman’ en ‘foefoer advocatie’ heeft genoemd, waardoor het verweer verworpen kan worden. Bovendien is in het algemeen bekend dat foefoerman ‘dief’ betekent.
Volgens de vakbondsleider vraagt de Nationale Loterij Suriname een bedrag van SRD 185 voor de dienstverlening bij trekkingen. Bij casino`s worden er minimaal drie trekkingen per avond gehouden. Hiervoor wordt SRD 450 gevraagd. Dit bedrag willen de ondernemers niet betalen. Alwin Baarh zou informatie van Hooghart hebben gevraagd en dit tegen hem hebben gebruikt. Baarh schreef, twee weken nadat hij de informatie kreeg van Hooghart, een brief waarin werd gesteld dat zijn cliënten niet voor de dienstverlening door de Nationale Loterij zullen betalen. Hooghart vindt dat het volk bedrogen wordt door spitsvondigheden van advocaten.
FR

error: Kopiëren mag niet!