Gpc Benschop: “Vrij rustig in Nickerie”

Er zijn geen berovingen en overvallen genoteerd in Nickerie de afgelopen week. De gewestelijke politiecommandant (gpc)van Nickerie, Stanley Benschop, hield dinsdagochtend zijn wekelijkse informatiebijeenkomst. Er zijn wel 2 inbraken geweest en 4 gevallen van diefstal van watermeters en koperen pijpen. “Dit bezorgt de bewoners erg veel overlast”, geeft de gpc te kennen.
Nickerie heeft 3 aanrijdingen gehad, waarbij een geval van zwaar lichamelijk letsel te betreuren was. Er werd ook een rijbewijs ingevorderd. Er werden in totaal 19 aanhoudingen gepleegd, waarvan 7 personen in verzekering werden gesteld en 12 werden heengezonden. Er heeft zich een zedendelict voorgedaan, waarbij 3 kinderen in de leeftijd van 7, 8 en 10 het slachtoffer zijn geworden van een 52-jarige man. Dit geval deed zich voor in het ressort Kabalebo te Apoera. Het incident kwam via een beller aan het licht. De gpc is erg ingenomen met de manier waarop de Nickeriaanse bevolking reageert op de informatie die door de politie wordt verstrekt en de vlotte wijze waarop zij haar bijdrage levert. Er werden ook 2 vreemdelingen aangehouden en in vreemdelingenbewaring genomen. Hieronder was er een Guyanees die werd gezocht door de Guyanese politie voor het vermoorden van zijn vrouw. Hij is inmiddels uitgeleverd aan de Guyanese autoriteiten.
Ten aanzien van de personen van wie de rijexamendocumenten zijn verloren, kwam de gpc met een tussenoplossing. Het onderzoek is nog gaande, maar wie haast heeft met zijn rijbewijs, vraagt de gpc om de vereiste documenten nogmaals in te dienen. De afdeling zal er dan voor zorgen dat er met prioriteit een datum wordt gegeven aan deze personen voor het afleggen van het examen.
De politie heeft ook op 14 locaties drugsinvallen gedaan, waarbij 9 personen werden aangehouden, waaronder een vrouw. Zij is de vrouw van een drugsverkoper die ook al in arrest zit. De vrouw nam de handel gewoon over toen haar man werd ingesloten. Voor het overige is het vrij rustig is Nickerie, aldus de gpc.

error: Kopiëren mag niet!