Personeel Bufaz ontevreden met nieuwe locatie

De voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisatie (CLO) heeft middels een brief de aandacht van de directeur van Justitie en Politie gevraagd. Middels een schrijven geeft Hooghart aan dat het personeel bij het Bureau Familierechtelijke Zaken (Bufaz) nadrukkelijk aangeeft dat zij de bereidheid tot werken hoog in haar banier voert, maar dat het ministerie een loopje neemt met de belangrijkste wensen en haar ook nog stiefmoederlijk behandelt. De werknemers van Bufaz zijn ontevreden over het feit dat het ministerie hun een zolder heeft aangewezen, die in feite niet bedoeld was om mensen te plaatsen voor uitvoering van hun taken. Bovendien is de veiligheid van de werknemers niet gegarandeerd bij een eventuele brand, omdat er maar één trap is, hetgeen bij particulieren door de brandweer wordt afgestraft. Het is dus volgens de CLO niet aannemelijk dat een minister, die juist voor de veiligheid moet zorgen, op deze manier omgaat met zijn medewerkers. Ook heeft het ministerie de positie van de werknemers met betrekking tot het Fiso-gebeuren nog steeds niet in orde gemaakt.
Het personeel bij het Bureau Familierechtelijke Zaken (Bufaz) is reeds geruime tijd in staking. Uiteindelijk heeft het ministerie van Justitie en Politie een pand gehuurd aan de Kernkampweg. Wie een kijkje neemt bij het bureau op deze locatie ziet al gauw een bordje met het opschrift ‘AUB geen cliënten i.v.m. actie, slechts voor spoedgevallen kunt u aankloppen’. Het personeel is het onder andere niet eens met de Fiso-inschaling en de salariëring. Verder is er een grote werkdruk door een tekort aan gekwalificeerd personeel. In 2009 was er reeds een rapport uitgebracht door een consultant met een aantal aanbevelingen, die moeten leiden tot een gestructureerde aanpak van het probleem. De dienst is belast met het uitbrengen van adviezen aan rechters in zaken, waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken. Hierbij kan gedacht worden aan gezagvoorziening na een echtscheiding of overlijden van ouders, adoptie en voogdijzaken. Bufaz springt ook in als er sprake is van seksueel misbruik, verwaarlozing of mishandeling van minderjarigen.
FR

error: Kopiëren mag niet!