Belangenverstrengeling bij Kersten?

“De voorzitter van de Unity Board heeft ook zitting in de Monrovian Church Foundation en leden daarvan hebben ook weer zitting in de raad van commissarissen van Kersten. Zij beheren de rijkdommen van Kersten om het maar zo te zeggen”, aldus Clifford Marica, voorzitter van de Coördinatiegroep Stuiting Verkoop Kersten. Belangenverstrengeling? Dat woord wil hij niet gebruiken; dat het een rommeltje is, dat geeft hij wel aan.
Geen controle
Marica is, samen met zijn groep, de laatste tijd regelmatig in het nieuws vanwege de pogingen om middels gebed de verkoop van het Kerstenpand en -terrein terug te draaien. “Het is een rommel”, zegt Marica, “en dat is nog voorzichtig uitgedrukt”. “Als het ene orgaan iets voordraagt dan is de kans klein dat het andere orgaan tegen zal stemmen.” Het lijkt, voorzichtig gezegd, een beetje op belangenverstrengeling ook al neemt Marica die woorden niet in de mond. “Er is jarenlang geen controle geweest, men heeft geslapen. Omdat het een kerkelijke organisatie betreft, zijn veel dingen ook te goeder trouw gedaan.” De voorzitter weet verder te vertellen dat de Unity Board, het hoogste orgaan tussen twee synodes in, op 19 en 20 maart in Suriname zal zijn. Dan zal er misschien uitsluitsel komen wat betreft het terugdraaien van de verkoop. “Dat moet nog wel bevestigd worden, hoor!”
Arubanen, Amerikanen of Chinezen
De Monrovian Church Foundation is het orgaan dat toestemming heeft gegeven voor de verkoop. In de gemeenschap zijn er verschillende theorieën over wie nou de eventuele koper zal zijn. Amerikanen, Chinezen of Arubanen worden genoemd, maar ook daarover geeft Marica duidelijkheid. “Voor zover ik weet, betreft het een groep Chinese ondernemers die al langer zaken doet in Suriname”, aldus Marica.
Christio Wijnhard

error: Kopiëren mag niet!