President Bouterse trekt begrotingssloten in

Middels een brief, gericht aan De Nationale Assemblee van Suriname, heeft president Bouterse de begrotingssloten over het jaar 2011, die waren ingediend ter behandeling, ingetrokken. Als reden daarvoor geeft de president in de brief te kennen dat er veel oneffenheden zijn geconstateerd. Minister Andy Rusland van Financiën zou ook middels een schrijven een aantal punten hebben aangegeven waarom het nodig was om de begrotingssloten in te trekken. Reeds geruime tijd is het parlement bezig met de behandeling van de sloten. Echter leek er geen schot in de zaak te komen. Het was de bedoeling dat de begrotingssloten eerst behandeld zouden worden alvorens het parlement zich zou buigen over de begroting over het dienstjaar 2014.
In een eerder gesprek met Dagblad Suriname onderschreef de DNA-voorzitter, Jennifer Geerlings-Simons, het belang van de behandeling van de slotrekeningen. ‘We hebben als parlement in sessies informatie gehad van deskundigen over het financieel comptabel systeem en het begrotingsstelsel. Uiteindelijk moet dit ertoe leiden dat de begrotingen beter behandeld worden. Er is in de afgelopen jaren nogal wat misgegaan met de financiële rapportage vanuit de overheid. Het parlement heeft daardoor ook onvoldoende informatie over de werkelijke inkomsten en uitgaven, welke weer haar weerslag had op de begrotingsbehandeling in de afgelopen periode.’ De begrotingssloten van de voorgaande jaren werden achteraf aangenomen, waarbij volgens Simons afgeweken moest worden van de wet. Harish Monorath (NS/ MC) om een reactie gevraagd, geeft te kennen dat hij ook heeft vernomen dat de sloten zijn aangehouden dan wel ingetrokken. Als dat zo is, dan zal er degelijk onderzoek moeten komen naar wat de reden is waarom de sloten zijn aangehouden.
Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!