Waarom dialoog?

Omtrent de conferentie met betrekking tot voorlichting aangaande het in dialoog gaan, zijn er verschillende meningen gegeven en die moeten gerespecteerd worden. Sowieso moet een ieders mening gerespecteerd worden als voorwaarde om een eventuele dialoog op gang te krijgen.
Toch, is mijn mening iets uitgebreider. Ik denk dat de vele w’s die zo belangrijk zijn wil men de mogelijkheid creëren om in dialoog te gaan.
De w’s zijn : Wie , Wat, Waar, Waarom , Wanneer.
Als eerste denk ik dat een goede evaluatie van het 8 december strafproces het eerste is dat er moet gebeuren omdat we aan de hand van de stand van zaken na drie jaar, makkelijker kunnen concluderen of het heilzaam is om verder te gaan met het proces of een andere weg dienen te bewandelen. Als we na drie jaar van het proces kunnen zeggen dat er nog helemaal geen bewijs verkregen is dan is het veel rechtvaardiger om een andere weg te bewandelen dan toch het proces door te zetten. Als we het tenminste echt menen met de echte nabestaanden.
Zij hebben het recht om te weten wat er precies gebeurd is. Vooral als het gaat om informatie die zij tot de dag van vandaag niet hebben want ik kan mij voorstellen dat er nog veel is dat we niet weten. Eerlijkheid doet de echte nabestaanden veel meer dan een proces waarvan we na drie jaar kunnen zeggen dat het bewijs maar niet geleverd kan worden. (Als dat na evaluatie de conclusie is natuurlijk).
Als we het nu hebben over de realiteit en de emotie even achterwege laten dan is de volgende situatie ook iets om over na te denken.
Als ik de politiek volg dan zijn er partijen binnen het Nieuw Front die er alles aan doen om de NDP te verslaan. Koste wat het kost, met welke partij dan ook gaan samenwerken om te voorkomen dat de NDP weer in de regering komt.
Een soortgelijke situatie als in 2005 en we weten hoe het er allemaal aan toe is gegaan. Heel belangrijk is het nu om ons af te vragen: is dit streven wel realistisch?
Ik denk dat het absoluut niet meer kan. Daarvoor is het nu te laat.
Uitgaande van het feit dat regeren vooruit zien is, begrijp ik dit gedrag dus helemaal niet of moeten we toch eerst zien dat het Nieuw Front weer in de oppositie belandt?
Persoonlijk denk ik dat we onszelf finaal voor de gek houden als we de deur voor samenwerking met de NDP dichthouden.
Mijn mening is: emotie buitenspel zetten en de mogelijkheid openhouden voor eventuele samenwerking. Ik ga er vanuit dat we sowieso een andere president krijgen omdat ik in de huidige president niet iemand zie die zo zelfzuchtig is dat hij tot zijn 90ste president gaat willen blijven.
Het laatste wat mij bezighoudt is het volgende: uit de mediaberichten heb ik kunnen halen dat de DEA in Suriname aktief is geweest en ik heb mij direkt het volgende afgevraagd: Kan de DEA in een land opereren zonder dat de overheid er iets van weet?
Volgens mij kan dat absoluut niet maar de tijd zal dat leren.
De huidige minister van Justitie heeft het gepresteerd om een uitspraak te doen omtrent de houding van het Hof van Justitie. Ik vind dat een zeer gedurfde uitspraak en daarom ook een minister met guts. Ik geloof de minister helemaal in zijn constatering en de tijd zal het uiteindelijk leren.
Wie gaat er nu maatregelen treffen?
Het gaat om de rechtsbescherming waar iedere burger recht op heeft en het verschuilen achter het tekort aan rechters vind ik persoonlijk absolute nonsens, want er is al jarenlang een “tekort”. Maar wat is er aan gedaan in de afgelopen 10 jaar?
Ik denk dat Justitie nu een grondig onderzoek zou moeten doen naar het gebeuren bij het kantongerecht.
Rebien

error: Kopiëren mag niet!