Oscar Koulen:‘De politie is niet objectief geweest’

‘De zaak van mijn cliënt is niet op een adequate wijze behandeld. Beide partijen hebben slagen toegebracht. Bovendien zijn ze beide naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. Wat mij verbaast, is dat de concubine wel op rekening van de Staat is behandeld, terwijl mijn cliënt op eigen rekening is behandeld ondanks hij in verzekering was’, merkte advocaat Oscar Koulen op ter terechtzitting. Volgens de raadsman ontbreekt de objectiviteit. De politie heeft naar zeggen van de verdediging de verdachte Alfons L. nimmer naar de medicus gebracht. Hij ervaart nog steeds pijn in het cellenhuis. In dit kader verzocht de verdediging de vrijheidsbeneming van Alfons op te willen heffen c.q. op te schorten.
De openbare aanklager Manro Danning gaf aan dat de case een ernstige zaak is, waarbij de verdachte zijn concubine heeft mishandeld. Uit verklaringen van het slachtoffer en van een getuige blijkt dat de verdachte de agressor is geweest. De verklaring van de getuige en die van het slachtoffer zijn eensluidend. ‘Wij begrijpen niet hoe de verdachte in zijn verdedigingsbelang is geschaad. Hetgeen de raadsman naar voren heeft gebracht, namelijk een kwitantie van een arts, levert geen duidelijkheid op’, zegt Danning. Hij verzocht de rechter om het verzoek van de verdediging niet in te willigen en in het belang van het onderzoek de gevangenhouding van de verdachte gedurende het proces te handhaven. Kantonrechter Albert Ramnewash wees het verzoek af en stelde deze zaak uit naar 22 april voor getuigenverhoor. Op die dag zal het slachtoffer haar relaas op de rechtszitting doen. Alfons L. blijft in detentie.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!