President geeft BBGO vaag antwoord

De president heeft vorige week antwoord gegeven op de petitie die de bond Belangen Behartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst in januari had ingediend. De president gaf aan dat het probleem is doorgeleid naar de vice president, Robert Ameerali. Ook staat in de brief dat zaken met de desbetreffende minister zullen worden besproken en binnen korte tijd zullen worden opgelost. Opvallend is dat er geen enkele concrete toezeggingen zijn gedaan en geen tijdslijn is aangegeven. Alles is in vage bewoordingen opgenomen in de brief. Het lijkt er dan ook op dat de BBGO blij is gemaakt met een dooie mus.
Ameerali was eerder al gesprekspartner van de BBGO, maar had niet veel voor de senioren kunnen betekenen. ” De vp heeft ons een jaar aan het lijntje gehouden” verklaarde Armand Deekman, voorzitter van de BBGO. Deekman had ook niets goed te zeggen over de presentatie die de vp, die eigenlijk niets met de petitie van de bond te maken had.
In de brief van de president staat er echter niet aangegeven wanneer de vp de belangen van de seniore burgers, die ook de president ten voordeel komt in orde zal maken.
De BBGO eist welvaartvastheid van de pensioenen van de gewezen ambtenaren. Ze willen dat dit met terugwerking tot januari 2012 wederom door de regering in een staatsbesluit wordt gegarandeerd. Zij staan ook erop dat de regering alsnog de 10% verhoging van de actief dienende ambtenaren met ingang van januari 2012 laat doorwerken op de pensioenen van de gewezen ambtenaren en de met hen gelijkgestelden.

error: Kopiëren mag niet!