Leiding 10A heeft nog steeds geen stromend water

IF
IFEnkele weken geleden is het Sophia’s Lustproject te Leiding 10A opgeleverd en kregen 103 gezinnen de sleutel van hun nieuwe woning. Achteraf bleek dat de huizen niet waren voorzien van energie en stromend water, er was zelfs geen hoofdwaterleidingnet. Dit moest nog worden aangelegd om het drinkwater vanaf Leiding 11A door te sluizen.
Nog geen zicht op water
Inmiddels is het probleem van de energievoorziening al opgelost voor de personen, die zich het aansluitbedrag van bijna SRD 900 kunnen veroorloven. Zij gaven aan dat men enkele dagen na betaling al over elektriciteit kon beschikken. Bij de hoofdaansluiting van het project waren er zelfs al enkele kennisgevingen van de EBS gepropt. Water komt er echter nog steeds niet uit de kraan. De bewoners die al hun intrek hebben genomen, geven aan niet te weten wanneer het euvel zal worden verholpen. Tot nu zijn ze aangewezen op een zelf in elkaar geflanste ‘kraan’ aan de voorzijde van het project, bestaande uit een tuinslang met een baksteen als stop. Een van de bewoners gaf aan water te moeten kopen. ‘Daarmee wordt de tank gevuld en dan kunnen we wel baden en koken en zo. Maar uit de kraan komt er nu nog geen water en ik heb echt geen idee wanneer dat wel het geval gaat zijn.’
‘We zijn niet ondankbaar, we hebben die dingen nodig’
Een andere bewoner gaf aan dat het project ook niet is voorzien van een telefoonaansluiting en dat er dus ook geen mogelijkheden zijn voor een internetaansluiting. ‘Dat men internet misschien niet zo belangrijk vindt, kan ik enigszins wel begrijpen. Maar een telefoon is toch gewoon nodig?’, aldus een van de bewoners. Allemaal willen ze anoniem blijven . ‘Kijk, we willen niet ondankbaar overkomen, dus daarom geven we onze namen liever niet prijs, maar deze dingen zijn gewoon nodig.’
Sozavo niet op de hoogte
Ondanks meerdere pogingen de afdeling PR van de SWM te bereiken, is dat helaas niet gelukt. Vooralsnog is er dus nog geen duidelijkheid te verschaffen over wanneer men in het project over stromend water zal beschikken. Minister Alice Amafo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting geeft desgevraagd aan niet op de hoogte te zijn van het ontbreken van de hierboven omschreven voorzieningen te Leiding 10A.
Krishan Vinodsingh

error: Kopiëren mag niet!