Conferentie nationale dialoog een mislukking?

1Conferentie die moet leiden tot Nationale Dialoog gedoemd te mislukken 1De afgelopen paar dagen is er een conferentie gehouden, waarbij internationale ervaringen uitgewisseld zijn met betrekking tot nationale dialoogprocessen. Hierna moet Suriname de beslissing nemen of men een nationale dialoog zal voeren die uiteindelijk moet leiden tot verzoening voor wat betreft de 8 Decembermoorden. Verschillende politieke partijen, waaronder de partijen in Nieuw Front, alsook sociaal-maatschappelijke organisaties hebben aangegeven hier niet aan mee te zullen werken. Er was ook niet voldoende gecommuniceerd met de maatschappelijke groeperingen, waardoor bij velen het idee bestond dat de conferentie de verzoening inhield. Andere organisaties of politieke partijen zijn niet eens uitgenodigd. De politieke partij De Nieuwe Leeuw heeft hiertegen geprotesteerd. De redactie heeft ook mogen vernemen dat enkele ambassades en sociaal-maatschappelijke alsook religieuze organisaties de uitnodigingen veels te laat hebben ontvangen. Sommigen hebben het zelfs 24 uur van te voren ontvangen. De mensen hebben niet de ruimte gehad om zich te verdiepen in de materie en anderen hadden al lopende afspraken waardoor zij niet konden participeren aan deze conferentie. Ook aan het aantal vrije zitplaatsen bij de opening van de conferentie was te merken dat er veel minder mensen aanwezig waren dan de organisatie had verwacht. Aangezien er buitenlandse experts zijn aangetrokken en er duidelijk veel geld is gestopt in de organisatie, is het bijzonder spijtig dat zaken als informatieverschaffing vooraf en tijdige uitnodigingen achterwege zijn gelaten.
Minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken heeft hier meer duidelijkheid in gebracht bij de opening van de conferentie met als titel “International Experiences on National Dialogue”. Net als assembleevoorzitter Jennifer Geerlings – Simons en Casas – Zamora van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), geeft Lackin aan dat deze conferentie bedoeld is om inzicht te krijgen van internationale deskundigen die eerder betrokken waren bij nationale dialogen. Ervaringen zullen gedeeld worden van hoe nationale dialogen in andere landen gewerkt hebben. Volgens Lackin moet er een duurzame oplossing komen voor het vraagstuk dat de bevolking al decennialang verdeeld houdt. Hij doelde hiermee op het ‘8 decembervraagstuk’. Dit zal uiteindelijk moeten leiden tot duurzame ontwikkeling van het land. Het was de bedoeling dat er gedurende deze conferentie voldoende inzichten werden verschaft en dat er uiteindelijk een nationale dialoog komt voor Suriname. Het land zal uiteindelijk zelf moeten beslissen of er een nationale dialoog komt of niet. Volgens Casas – Zamora, hoofd politieke zaken bij de OAS, is nationale dialoog nog geen garantie dat vraagstukken waarmee de samenleving zit, opgelost worden. Het is slechts een instrument dat moet leiden tot het herstel van eenheid en vrede in het land.
Op donderdagochtend werden er presentaties gehouden over de manier waarop dialoog gevoerd moet worden en wat het allemaal inhoudt. Dit was vrij droge kost en de conferentiegangers verheugden zich dan ook op de praktische gevallen die na de lunch belicht zouden worden. De discussie kwam niet goed op gang. “We wachten op de rapid fire”, zei de vertegenwoordiger van Guyana. ‘Laten ze weten dat je niet zo een fikse discussie kunt organiseren’, liet een andere conferentieganger optekenen.

error: Kopiëren mag niet!