Nog meer Surinaams-Nederlandse woorden in het Groene Boekje

Het volgende Groene Boekje is gepland voor 2015 en er zullen tussen de 500 à 700 woorden worden opgenomen. De commissie zal onder andere erop moeten toezien dat de uitgekozen woorden typische Surinaamse woorden zijn. Het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) heeft in december 2013 een hele lange lijst met woorden gestuurd naar de Nederlandse Taalunie. Het zijn woorden die uit Surinaamse kranten en boeken zijn gehaald. Uit deze lijst zullen nu woorden geselecteerd worden voor het Groene Boekje van 2015.
Onlangs heeft minister Ashwin Adhin, de vertegenwoordiger van Suriname in de Nederlandse Taalunie, een klankbordgroep voor het volgende Groene Boekje geïnstalleerd. Deze commissie bestaat uit Lila Gobardhan, Nita Ramcharan, Robby Parabirsing, Anne-Marie Sanches en Marieke Visser. In opdracht van de Nederlandse Taalunie, waar Suriname vanaf 2 december 2004 geassocieerd lid van is, wordt de Woordenlijst Nederlandse Taal samengesteld en om de tien jaar uitgegeven, bekend onder de naam het Groene Boekje. Sedert 2005 worden ook Surinaams-Nederlandse woorden erin opgenomen. In de woordenlijst van 2005 zijn er 500 Surinaamse woorden te vinden.
Helen Chang, projectmedewerker van de Nederlandse Taalunie, geeft aan dat de woorden op basis van frequentie worden gekozen. Volgens Gobardhan, voorzitter van deze commissie, kan gesteld worden dat hoe vaker een woord gebruikt wordt hoe groter de kans is dat het wordt gekozen. De woorden zijn veelal afkomstig uit boeken en kranten.
De commissie geeft een oordeel over het al dan niet opnemen in de woordenlijst van de geselecteerde woorden, vult de lijst eventueel aan met samenhangende woorden die ontbreken en corrigeert zo nodig de toegevoegde informatie. Met de samenstelling van deze klankbordgroep waarborgt Minov dat de te maken keuze van woorden in de Surinaamse gemeenschap zullen worden herkend als typische Surinaams-Nederlandse woorden.
Aansluitend hierop zal het Minov er ook zorg voor dragen dat de spelling van het Nederlands van 2005, zoals vastgelegd in het huidige Groene Boekje, ingevoerd wordt.

error: Kopiëren mag niet!