CBI-programma voor toeristensector in afsluitingsfase

Vanuit de Europese Unie komt steun, waar Surinaamse ondernemers graag gebruik van maken. Zo worden er vanuit de unie verschillende exportprogramma’s, waaronder CBI (Centrum voor de Bevordering van Import), uitgevoerd. Dit programma wordt uitgevoerd in 56 landen, waarbij de promotie van duurzame economische ontwikkeling centraal staat door het te versterken met de export van ontwikkelingslanden. Het programma helpt kleine en middelgrote ondernemingen in het ontwikkelen door middel van informatie, trainingen en coaching om marktmogelijkheden te verbeteren.
Suriname is een van de 56 landen, waar een CBI-programma loopt. Momenteel loopt het voor de toeristensector en is het programma in de afsluitingsfase. Tijdens dit programma hebben bedrijven zich kunnen aanmelden om doorgelicht te worden. ‘Deze bedrijven kregen hulp in het aanpassen van de website, of wanneer dat er nog niet was om te helpen in de bouw van een website’, zo laat Jenna Wijngaarde, lokale vertegenwoordiger van het CBI, weten.
Daarnaast werden er verschillende trainingen verzorgd en konden de bedrijven meedoen aan verschillende Europese vakantiebeurzen, zoals deze maand gehouden in Duitsland.
Verschillende manieren van inmenging zijn gecombineerd in een programma en sluiten aan op verschillende doelgroepen. Kenmerkend voor het programma is dat er geen financiële steun wordt gegeven, maar alleen informatieve steun aan ondernemingen, die bedoeld zijn om te helpen in de export. Dit is in lijn met de ISO 26000 standaard, die in het programma gebruikt wordt.
‘Het CBI werkt vraag gestuurd in Suriname en alle andere landen waar de diensten worden aangeboden. Nadat Surinaamse bedrijven en organisaties hun verzoek hadden ingediend, is er een onderzoek uitgevoerd om na te gaan of er daadwerkelijk voldoende belangstelling is voor een export coaching programma’, aldus Wijngaarde. Toen bleek dat de uitkomst positief was, is het CBI-programma van start gegaan. Momenteel ligt er ook een aanvraag vanuit de houtsector en wordt door het CBI gekeken of het programma ook voor deze sector kan starten.

error: Kopiëren mag niet!