Bond Esther Stichting en Sozavo op een lijn

De Bond bij de Esther Stichting en het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting hebben gisteren een vruchtbaar onderhoud gehad. Het resultaat is dat de acties van de bond zijn opgeschort. De vicepresident heeft het ministerie en het stichtingsbestuur bij Esther Stichting voor morgen opgeroepen voor een finaal gesprek ter oplossing van de knelpunten bij de Esther Stichting.
Het voornaamste knelpunt van de bond en waarmee zij hopen dat er een begin wordt gemaakt aan het oplossen van de problemen, is dat er een nieuwe directeur wordt benoemd. Volgens minister Alice Amafo is er licht in de tunnel. Er is al in principe goedkeuring gegeven aan het benoemen van een nieuwe directeur, echter dienen wat technische zaken rond de benoeming te worden afgehandeld. Met de bond is afgesproken dat het moment de goedkeuring helemaal rond is, zij hierover direct op de hoogte wordt gebracht. Murwin Leeflang, voorzitter van de Bond bij de Esther Stichting, heeft graag dat op het moment de aanstelling beklonken is geen dag langer wordt gewacht om de directeur in te zetten.
Er gaan volgens Leeflang binnen de Esther Stichting enkele zaken fout, wat zorgt voor wrevel en demotivatie. Met de komst van een nieuwe directeur gelooft hij dat dit tot het verleden zal gaan behoren. Hij wees het ministerie ook erop om te bewerkstelligen dat er een goede samenwerking komt tussen de bond, het personeel en de nieuwe directeur. In een verder traject en wel op directeursniveau zullen de overige knelpunten, waaronder de onderbezetting en betere waardering van het personeel, worden voortgezet. Het ministerie heeft thans ook het traject ingezet om meer personeel in dienst te nemen bij de Esther Stichting. De minister heeft na het onderhoud de leden van de bond, die naar het ministerie waren getogen, ook toegesproken. Zij hebben toegezegd het werk te zullen hervatten in afwachting op de positieve resultaten uit het onderhoud met de vicepresident.

error: Kopiëren mag niet!