Verklaring SPA vrouwen bij Internationale Dag van de Vrouw

“Gelijkheid voor Vrouwen is vooruitgang voor iedereen”. Met dit thema wil de Verenigde Naties de viering van de Internationale dag van de vrouw op zaterdag 8 maart 2014 in het licht plaatsen van acties voor de economische versterking en vooruitgang van vrouwen. Wereldwijd gaat het om BREAK-OUTS, n.l. acties voor het doorbreken van alle wettelijke barrières en structuren die de economische vooruitgang en versterking van de vrouw op een of andere wijze belemmeren. De SPA vrouwen wensen in dit verband ook de sociale en menselijke dimensie van ontwikkeling en vooruitgang te benadrukken die garant staan voor de democratische rechtstaat en eerlijk bestuur. Ons motto is: “Investeren in vrouwen is investeren in de samenleving, en vooruitgang”.
Vrouwen vervullen een katalyserende rol in de economie en dragen substantieel bij aan de economische opbouw van hun land. Studies hebben aangetoond dat vrouwen meer van hun inkomen besteden aan de familie dan mannen en jaarlijks meer uitgeven aan consumptie dan mannen. Hun toenemende controle op diensten, marketing en productie geeft aanleiding tot gender- gerichte initiatieven en nieuwe benaderingen voor programma’s om hun culturele en wettelijke barrières te overbruggen. Vermeldenswaard, is dat de Wereld voedselorganisatie FAO, in een studie heeft aangetoond dat indien vrouwen dezelfde toegang als mannen hadden tot kredieten, er 150 miljoen mensen in de wereld minder aan honger zouden doodgaan.
Wereldwijd en ook in Suriname hebben we te maken met een “She Economy”. De macht van vrouwelijke consumenten is ongekend en hun groei in aantal in de midden klasse van de economie noodzaakt gender- gerichte acties vanuit de overheid en de private sector. De SPA vrouwen doen in dit kader een oproep aan de overheid en de private sector om te bevorderen dat vrouwen over die educatie, training en vaardigheden beschikken die hun toegang tot werkgelegenheid en inkomen vergemakkelijken. We pleiten daarbij ook voor een gelijke behandeling en toegang van vrouwen tot kredieten, land, lonen, huisvesting, gezondheidszorg en de doorstroming in management en top posities van bedrijven en bij de overheid.
Het gaat om de noodzakelijke break- outs die moeten plaatsvinden in onze samenleving. Het doorbreken van de vele belemmeringen op politiek, sociaal, economisch, financieel en cultureel gebied, technologie, wetenschap, innovatie, informatie en communicatie. De SPA vrouwen constateren voorts, dat hoewel er in Suriname op dit moment sprake is van macro economische stabiliteit en economische groei, veel vrouwen in ons land zich in een crisis situatie en een economisch afhankelijke positie bevinden, omdat zij moeilijk aan werk komen en hun inkomen ontoereikend is om te kunnen voorzien in de basis behoeften van hun familie. De prijzen van levensonderhoud zijn onbetaalbaar, de koopkracht holt versneld achteruit en de regering heeft geen beleid dat gericht is om kansen en mogelijkheden van in het bijzonder ‘kwetsbare vrouwen ‘ te vergroten en deze om te zetten in groei en vooruitgang.
De SPA vrouwen vinden het maatschappelijk onverantwoord dat vrouwen 2 tot 3 baantjes nodig hebben om te kunnen overleven met hun familie. Veelal ontberen de vrouwen, de basis van onze samenleving, een leefbaar inkomen om fatsoenlijk van te leven. De SPA vrouwen willen benadrukken dat een leefbaar inkomen meer is dat een minimum inkomen, omdat het voorziet in de noodzakelijke voorzieningen van de familie, ook op het vlak van welzijn, recreatie en sport. Anderzijds, constateren wij dat goed opgeleide vrouwen anno 2014 nog steeds onvoldoende zichtbaar zijn binnen de management en – machtstructuren van de overheid en de private sector. Hoogopgeleide vrouwen hebben vandaag aan de dag enorm veel problemen met het vinden van gepast werk.
Op 8 maart 2014 roept de SPA de overheid en de private sector op de nodige break-outs uit te voeren voor de economische versterking van vrouwen o.a. door partnerschappen en programma’s voor hun economische vooruitgang en de verdere ontwikkeling van onze samenleving.

error: Kopiëren mag niet!