‘Landelijk evenredigheidsstelsel meest ideale voor Suriname’

LANDELIJKEHardeo Ramadhin zegt in gesprek met Dagblad Suriname dat het landelijk evenredigheidsstelsel het meest ideale voor Suriname is. Volgens hem is het van belang dat uit statistieken en cijfers een analyse wordt gemaakt van het stemgedrag van de kiezers. Tijdens een gehouden discussieavond in het SPA- centrum, georganiseerd door de Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA) met als onderwerp ‘Wijziging kiesstelsel’, gaf Ramadhin cijfermatig aan wat de voordelen zijn van het landelijk evenredigheidsstelsel. Als voorbeeld presenteerde hij ook cijfers uit Guyana. Guyana heeft 10 districten waar 25 zetels aan toebedeeld zijn. De overige zetels zijn gereserveerd voor het landelijk evenredigheidsstelsel. Uit de gepresenteerde cijfers blijkt dat de partij met de meeste stemmen, ook meer zetels krijgt. Ramadhin merkt op dat niet bekend is wat men aan het Surinaamse kiesstelsel wil veranderen. ‘Het is goed je gedachten de vrije loop te laten gaan’, gaf hij aan. Hij vindt ook dat rekening gehouden moet worden met de samenstelling van de bevolking. Paramaribo alleen heeft als voorbeeld ongeveer 50% van het kiezersvolk.
Paramaribo en Wanica worden sterk benadeeld
Ramadhin merkte tijdens zijn presentatie verder op dat Paramaribo en Wanica sterk benadeeld zijn. Volgens hem dwingt het huidige kiesstelsel politieke partijen tot samenwerken, dan wel coalitievorming, voor de verkiezingen. Ook het personenmeerderheidsstelsel werkt in het nadeel van kleine politieke partijen. In Paramaribo en Wanica woont ongeveer 68 procent van de kiezers. Hieruit komen 24 DNA-leden, 42 districtsraad- en 309 resortraadsleden. Uit de 8 overige districten worden 27 DNA-leden gekozen, 74 dr-leden en 444 resortraadsleden. Ramadhin vroeg zich af hoe eerlijk het huidige kiesstelsel nou eigenlijk is. Kandidaten voor De Nationale Assemblee moeten volgens Ramadhin niet gebonden zijn aan een bepaalde woonplaats. Er moet een herverdeling van het aantal zetels per district komen, terwijl er ook een landelijk evenredigheidsstelsel ingevoerd moet worden, waardoor elke stem van elke kiezer in elk deel van Suriname even zwaar weegt. Hier kan gedacht worden aan het zogenaamde ‘one man one vote-principe’.
Middels deze discussieavond heeft de SPA een aanzet gegeven tot een brede discussie over het huidige kiesstelsel. De inleiders voor de avond waren Michel Felisi (BEP/ex-minister Regionale Ontwikkeling), August Boldewijn, Hardeo Ramadhin en Walther Tjon a Tjieuw. Alhoewel de meningen op sommige punten verdeeld waren, was een ieder het met elkaar over eens dat het landelijke evenredigheidsstelsel het meest ideale is. Bij deze discussieavond waren niet alleen leden van de SPA, maar ook van de overige politiek partijen aanwezig, onder wie vertegenwoordigers van de VHP, NPS, DOE, BEP en parlementariër Harish Monorath van Nieuw Suriname.
Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!