Kletsverhaal ontzenuwd: de berg baarde een…muisje

Nadat we de felle uithaal van de president hadden aangehoord over een ambassadeur die over de schreef zou zijn gegaan en zijn biezen zou moeten pakken, verwachtten we een diplomatieke rel van ongekend formaat tussen Suriname en Amerika en daaropvolgend Venezolaanse protesttoestanden. Echter moet ik met trots vaststellen dat de Amerikaanse ambassadeur zich overduidelijk de meerdere, betere en integere toonde in deze onsmakelijke kwestie door heel kort en bondig te reageren: ‘we don’t have a comment at this moment’ en klaar waren ze met de grappenmakerij van baas Bouta. De samenleving was na de uitspraken van Bouterse in enorme beroering vanwege de wending die Bouterse nam met zijn dreigende en grove taal naar een bevriende mogendheid toe. Een wending die heel veel deed denken aan het jaar 1981 op weg naar december 1982. De aanleiding laat zich dus nog altijd raden want weer eens was het ‘de andere presidentskandidaat’ die de schuld in de schoenen geschoven kreeg voor naar mijn mening een leugenachtig verhaal dat zoals ik al eerder stelde totaal uit de duim van Bouterse lijkt te zijn gezogen. Met de verklaring van Buza-minister Lackin is mijn vermoeden dat Bouterse maar in de ruimte sprak, bewaarheid. Minister Lackin die door velen vaak onder vuur wordt genomen vanwege zijn naar mijn mening kronkelredeneringen, hersenspinsels en soms regelrechte leugens moest dus alweer het vuile werk opknappen voor zijn baas en kwam zalvend ertussen verklaren dat de Amerikaanse ambassadeur niets verkeerds heeft gedaan. Wat belangrijker is vast te stellen is dat geen enkele ambassadeur de competentie heeft om zich in interne aangelegenheden van Suriname in te mengen zonder dat Surinaamse autoriteiten hand -en spandiensten zouden verlenen. In casu zouden dus of OKB, CHS of Biza dan de ‘mol’ zijn . Het is enorm triest en absoluut afkeurenswaardig dat president Bouterse om slechts hem moverende redenen het land in een lelijk avontuur wenste te storten. Het geklets zoals ik het eerder noemde had hij het land echt kunnen besparen want er zijn teveel problemen in het land die om een oplossing schreeuwen en geen enkele baat hebben bij complottheorieën, welke overigens een specialiteit lijken te zijn van Bouterse. Want hij schroomde niet om het volk van Suriname op te jutten met de uitspraak als zou er sprake zijn van allerlei complotten die beraamd worden tegen hem of tegen Suriname. En indien het überhaupt waar is wat Lackin aangeeft namelijk dat Bouterse zich heeft laten leiden door wat hij ‘gehoord’ heeft, dan had hij als president de basiswetgeving en regels de verkiezingen aangaande even dienen door te nemen. Dan had hij het niet van ‘horen zeggen’ hoeven te hebben maar had hij op basis van zelfstudie een eigen mening kunnen vormen over de vermeende ‘inmenging’ van de Amerikaanse ambassadeur omdat de ‘andere presidentskandidaat’ niet ready zou zijn. Het verhaal was veels te doorzichtig om ook maar een dag stand te houden en de samenleving heeft terecht zeer afkeurend gereageerd op de dollemansuitspraken van de president. Wat nu opvalt is dat Bouterse zelf in alle talen zwijgt. Anderen zouden zeggen : ‘ai dok now”. We begrijpen best wel dat hij persoonlijke issues heeft met Amerika vanwege het feit dat de Amerikaanse justitie zijn zoon en toeverlaat Dino Bouterse achter slot en grendel heeft. Echter dient Bouterse zijn persoonlijke issues zelf uit te vechten. Hij dient te voorkomen dat hij zijn persoonlijke ruzies maakt tot een waar slagveld voor ons land en haar volk. Alhoewel deze kwestie niets komisch aan zich heeft, houd ik u een van de meest hilarische comments die ik via social media /facebook te lezen kreeg , voor : ‘Waarom slechts een reprimande geven, meneer de volkspresident DDB? Zet de VS-ambassadeur gewoon het land uit. Wie weet dat de Amerikanen op basis van het reciprociteitsbeginsel ook uw zoon Dino de VSA uitzetten. Hij is immers ook een diplomaat geweest en houder van een diplomatiek paspoort bij zijn aanhouding. Hopelijk geen uitzetting naar Guantanamo Bay’.
Voorwaar, de berg heeft een muisje gebaard en is het kletsverhaal gelukkig ontzenuwd.
Mr.drs. Sharmila Kalidien-Mansaram

error: Kopiëren mag niet!