Moestadja neemt publicatie ‘West-Indische Contractarbeiders in Suriname 1863-1899’ in ontvangst

1Minister Moestadja neemt publicatie1Het Nationaal Archief Suriname heeft op woensdag 26 februari 2014 een exemplaar van het boek ‘West-Indische Contractarbeiders in Suriname 1863-1899’ aan de minister van Binnenlandse Zaken, Sowarto Moestadja, overhandigd. Hierbij mocht ook de aanwezige minister Ashwin Adhin van Onderwijs een kopie van het boek uit handen van de archivaris Rita Tjien Fooh-Hardjomohamad in ontvangst nemen. De voornoemde publicatie is een tweetalig boek, dat handelt over de West-Indiërs die tussen 1863 en 1899 als contractarbeiders naar Suriname werden vervoerd. De auteurs van dit boek zijn H.E. Lamur, NHA. Boldewijn en R. Dors. De schrijvers hebben een veelheid aan gegevens over de West-Indische contractanten in een databank opgenomen.
Deze publicatie is tot stand gekomen is samenwerking met de Stichting Metzeliger Instituut. Helaas waren er maar 4 exemplaren van het boek op de avond verkrijgbaar. Minister Moestadja gaf in zijn toespraak aan dat president Desi Bouterse vanwege zijn druk werkschema donderdagmiddag op zijn kabinet het boek officieel van de auteurs in ontvangst zal nemen. Volgens de minister heeft zijn ministerie een kleine bijdrage geleverd om de publicatie mogelijk te maken, nadat de bronnen door het Nationaal Archief waren geraadpleegd. ‘Er is gemeend om informatie die nog niet aanwezig was, een stuk toegankelijker te maken voor het publiek.’ Ook gaf Moestadja aan dat de regering het initiatief genomen heeft om de geschiedenis van Suriname vanuit onze eigen perspectief te herschrijven.
Een van de schrijvers, professor Humphrey Lamur, gaf een korte beschrijving van het boek. ‘Als wij praten over contractarbeiders, denken we aan de Hindoestaanse of Javaanse contractarbeiders.’ Volgens de professor is het minder bekend dat al in het jaar 1863, 10 jaar voor de contractarbeiders uit India kwamen, er al contractarbeiders uit het Caribich gebied naar Suriname werden gehaald. Tussen 1863 en 1899 hebben 2500 contractarbeiders zich hiervoor aangemeld. Wat opvalt, is dat deze lieden zich probleemloos hebben aangepast. Professor Humphrey Lamur noemde enkele namen van mensen van wie hun voorouders hoogstwaarschijnlijk uit het West-Indische gedeelte kwamen. Enkele van de familienamen zijn Belgrave, Rogers en Redmond.
In het boek is de voorgeschiedenis van de komst van de West-Indische contractarbeiders behandeld. Dit is volgens Lamur interessant, omdat al in 1856 de blanken in Suriname van mening waren dat er een probleem zou ontstaan als de slavernij zou worden afgeschaft. Dit probleem werd toen met de Nederlandse regering besproken. Helaas was die niet zo erg enthousiast. De blanken uit Suriname namen toen zelf het initiatief om mensen uit het Caribisch gebied naar Suriname te halen. Dit bleek achterhand niet echt een succes te zijn. De meeste contractanten kwamen uit Barbados, maar er zijn ook andere kleine landen van waar zij vandaan kwamen. Er was een hoge sterfte onder deze contractanten. In de periode van 1870 stierf 1 op de 4 contractarbeiders. Dat is dus volgens Lamur een vrij groot aantal. Volgens sommige wetenschappers is deze migratie een mislukking geworden. Het boek zal binnenkort bij de verschillende bekende boekhandels te verkrijgen zijn.
FR

error: Kopiëren mag niet!