Maaltie Sardjoe: “RGD-artsen krijgen antwoord vóór verstrijken ultimatum”

1 RGD artsen krijgen antwoord voor ultimatumMaaltie Sardjoe, directeur Regionale Gezondheidsdienst, geeft tegenover Dagblad Suriname te kennen dat ze zal reageren op de twee brieven van de Vereniging van RGD-artsen (VRA)en wel vóór vrijdag 12.00 uur. In de twee brieven naar de leiding van de RGD heeft de VRA haar afkeuring geuit over de werkwijze van de RGD. Het gaat in eerste instantie om de cao, waarin de VRA eist dat een passage wordt verduidelijkt. De VRA eist dat het woord ‘SZF abonnementsbijdrage’ in het akkoord nader wordt toegelicht. Volgens de VRA is de tekst voor meerdere interpretaties vatbaar. Het tweede belangrijke punt is de schorsing van de arts S. Manna van poli Henar. Volgens de VRA is de RGD-leiding niet discreet omgegaan met de kwestie Manna.
Volgens de VRA heeft Manna geen onregelmatigheden of overtredingen begaan die een disciplinaire maatregel rechtvaardigen. De VRA heeft bovendien ernstige twijfels over de objectiviteit van het onderzoek dat de RGD verrichtte. Dit, omdat de leiding geen openheid van zaken geeft over het onderzoek, maar alleen over hetgeen geconcludeerd is.
De RGD heeft Manna geschorst om vier redenen. Ten eerste zou de toegang voor RGD-rechthebbenden beperkt zijn doordat er limieten worden gesteld aan het aantal te behandelen patiënten tijdens het ochtendspreekuur. Voorts zou voorkeur verleend worden aan particuliere patiënten en ingeschreven SZF’ers. Tevens zou betrokkene een onterechte vergoeding van SRD 20 vragen aan on- en minvermogenden en BZSR-cliënten. Voorts zouden de financiële baten, als hiervoor genoemd, worden gedeeld met het personeel.
Volgens Manna en de VRA zouden ‘alle RGD-artsen dan geschorst moeten worden aangezien de punten op hen allemaal van toepassing zijn’. ‘Er is dus willekeur toegepast om Manna hiervoor te schorsen.’
Geruchten deden ook de ronde dat Manna onder invloed van alcohol patiënten zou behandelen. “De geruchten hebben de leiding van de RGD ook bereikt, maar bij het onderzoek kwam het niet naar voren”, zegt Sardjoe.

error: Kopiëren mag niet!