Hoge verwachtingen van digitaliseringworkshop

Het Nationaal Archief Suriname organiseert een workshop over digitaliseren van informatie. De workshop duurt tot vrijdag 28 februari 2014 en is bedoeld voor de leden van de Caribische archieforganisatie (Carbica) om beter te leren omgaan met vernieuwd materiaal, zodat ze documenten op een correcte manier kunnen digitaliseren. Deelnemende landen zijn Guyana, Belize, St. Lucia, Dominica, Curaçao en Trinidad.
De deelnemende landen verwachten veel van de workshop en hopen dan ook om zoveel mogelijk bij te leren. Ze willen beter met het vernieuwde materiaal kunnen omgaan. De meeste landen werken namelijk met gewone papieren documenten, maar die geraken uiteindelijk in zeer slechte staat. Sommige landen zijn eveneens onderbemand en daarom wil men ook bijleren hoe men gerichter te werk kan gaan bij het archiveren.
In oktober 2013 werd al een eerste deel van de workshop gedraaid, namelijk het theoretisch gedeelte. Nu is het de bedoeling om de praktische kant te behandelen. John Taylor uit Engeland komt tijdens de workshop nieuw materiaal aanprijzen en hoopt zoveel mogelijk kennis door te geven aan de deelnemende landen. ‘Digitaliseren is zeer belangrijk om informatie over een land door te kunnen geven aan de nabestaanden. Het is dus evident dat je als land over de juiste kennis beschikt om belangrijke documenten te archiveren. Ik ben hier enkel om mijn kennis door te geven en de landen in een juiste richting te sturen, maar uiteindelijk beslist iedereen zelf op welke manier ze de documenten archiveren’, geeft Taylor te kennen.
Sara Van Obbergen

error: Kopiëren mag niet!