Bijna vier zelfmoorden in twee dagen tijd

Bijna vier zelfmoorden in twee dagen tijdTaboe moet doorbroken worden
Ondanks gerichte voorlichting en het bieden van hulp middels een telefonische noodlijn is het aantal mensen dat zelfmoord pleegt nog steeds schrikbarend hoog. De afgelopen dagen zijn er helaas meerdere mensen uit onze gemeenschap geweest die geen andere uitweg zagen dan zichzelf van het leven te beroven.
Motieven onbekend
Zo waren het afgelopen zondag wel twee personen, beiden mannen en niet aan elkaar gerelateerd, die door het innemen van verdelgingsmiddelen zichzelf van het leven probeerden te beroven. Een dag later zijn beide heren in het ziekenhuis komen te overlijden. Een dag later was het een vrouw die zelfmoord pleegde door zichzelf op te hangen. Tevens is er een poging ondernomen door een meisje, maar zij ligt momenteel in het ziekenhuis. De motieven in al deze gevallen zijn onbekend, maar het hoge aantal in een paar dagen tijd is wel degelijk alarmerend en zendt een signaal uit naar de rest van onze gemeenschap, die ook zucht onder het aantal gewelddadige berovingen van de laatste tijd.
Iedereen heeft een ‘shrink’
Het aantal zelfmoorden in ons land is schrikbarend hoog. Zodanig hoog dat het ook de internationale gemeenschap opvalt. Onlangs zijn er, met behulp van Nederlandse deskundigen, in ons land meerdere symposia en lezingen gehouden, met als doel het aantal zelfmoorden omlaag te krijgen. Echter in onze gemeenschap heerst er nog steeds een taboe op bijvoorbeeld het bezoeken van een psychiater, terwijl dat een essentieel onderdeel kan zijn bij het voorkomen van zelfmoorden. In het buitenland is dat taboe er niet. Als men kijkt naar bijvoorbeeld Amerika, dan is het er zowat trendy om een eigen ‘shrink’ of therapeut te hebben, die ervoor zorgt dat men door de bomen het bos blijft zien.
Psychiatrische pendeldiensten
Indien het taboe er niet op zou rusten, loopt men nog tegen het probleem aan dat onze psychiatrische zorg zich vooral concentreert in en rond Paramaribo. Als we kijken naar bijvoorbeeld Nickerie, waar het aantal gevallen van suïcide naar verhouding erg hoog is, is er geen vaste psychiater. Er zijn, als het ware, pendeldiensten van psychiaters tussen Paramaribo en Nickerie, terwijl er eigenlijk een heel team moet zijn en wel 24 uur per dag. Zo een team zou moeten bestaan uit een psychiater, een psycholoog en een maatschappelijke werker. Momenteel is er dus niet voldoende zorg beschikbaar in het district. Wie door de buitenwijken van Nieuw-Nickerie loopt, zal het opvallen dat een deel van de op straat mensen er onverzorgd bij loopt, met een verdwaasde blik. Men zou kunnen zeggen dat het mensen betreft die psychiatrische zorg behoeven, maar die dat moeten ontberen.
Verdelgingsmiddelen gemakkelijk te verkrijgen
Een ander probleem waarmee wij het hoge aantal zelfmoorden zelf in de hand werken, is het gemakkelijk verkrijgen van middelen waarvan bekend is dat ze zeer effectief gebruikt kunnen worden bij zelfdoding. Officieel kan men bijvoorbeeld geen verdelgingsmiddelen meer verkrijgen in supermarkten. Echter kan dat wel, en ook vrij gemakkelijk, als men naar een speciaalzaak voor de landbouw gaat. Een strengere controle, een leeftijdsgrens en/of een verplichting lege flessen te retourneren, zou het al iets moeilijker maken. Controle of toezicht houden is helaas een van onze meest slechte eigenschappen, maar willen we hier echt iets tegen doen dan zullen we als gemeenschap onze krachten moeten bundelen en hier verandering in brengen.
Hebben we alles gedaan?
Het zijn namelijk onze broers, zussen, ooms, tantes, neven, nichten, vaders en moeders die het leven als zo zwaar ervaren dat ze beslissen er tussen uit te stappen. Ons achterlatend met de vraag of we wel alles hebben gedaan om het te voorkomen…
Krishan Vinodsingh

error: Kopiëren mag niet!