Cursus herschrijven Surinaamse geschiedenis

Cursus Herschrijving van de Surinaamse geschiedenis‘Hoewel historici een voortrekkersrol rol vervullen in het proces tot herschrijving van onze geschiedenis, merken wij dat steeds meer mensen in de gemeenschap zich vanuit verschillende interessegebieden en motieven bezig houden met geschiedbeoefening en geschiedschrijving. Onze identiteit is eeuwenlang bepaald en beïnvloed geworden door de koloniale overheersers die het in ons land voor het zeggen hadden, maar de huidige regering heeft in haar Ontwikkelingsplan het belang onderstreept om op zoek te gaan naar de werkelijkheid van onze geschiedenis, van onze waarden en normen en van al die zaken die bepalend zijn voor ons huidige en toekomstige bestaan als natie. De regering heeft daarbij ook aangegeven dat de tijd is aangebroken dat wij vanuit een eigen ontwikkeld nationaal concept ons verleden, onze geschiedenis, onze cultuur bestuderen en beschrijven.’ Dit zei de minister van Binnenlandse Zaken, S. Moestadja, bij de opening van de cursus ‘Herschrijving van de Surinaamse Geschiedenis’.
In het kader van de geschiedbeoefening en geschiedschrijving heeft het Nationaal Archief Suriname in samen werking met het International Instute for Scientific Research deze cursus georganiseerd. Het Nationaal Archief Suriname – als werkarm van het ministerie van Binnenlandse Zaken – wil met de cursus een bijdrage leveren aan de reeds ingeslagen weg om de geschiedschrijving vanuit een Surinaams perspectief te bevorderen.
Volgens Rita Tjien Fooh van het Nationaal Archief Suriname is de cursus een vervolg van de reeds gehouden workshop ‘Wetenschappelijk schrijven’. Zij gaf aan dat Surinamers weinig schrijven over hun eigen geschiedenis en dat er een ander perspectief wordt neergepend in de geschiedenisboeken. Met deze cursus wil het Nationaal Archief Suriname tools en technieken aanreiken aan personen die onderzoek verrichten naar de Surinaamse geschiedenis en een bijdrage willen leveren aan de herschrijving van de Surinaamse geschiedenis.
De cursus is opgebouwd uit twee delen. Het theoretisch gedeelte wordt verzorgd door Sandew Hira van 24-28 feb en het praktisch gedeelte door Stephan Small van 3 – 7 maart.

error: Kopiëren mag niet!