Traditionele gezagsdragers krijgen legitimatiebewijs

1ROIn 2013 heeft het ministerie van Regionale Ontwikkeling een aanvang gemaakt met het project ‘Legitimatiebewijzen voor traditionele gezagsdragers’. De uitvoering van dit project is een van de maatregelen ter verbetering van het functioneren van het traditioneel gezag. Het legitimatiebewijs moet ook de toegang tot andere overheidsdiensten en of instanties voor betrokkenen vergemakkelijken.
Kapiteins, hoofdkapiteins en basja’s krijgen een legitimatiebewijs, voorzien van onder andere hun naam, ID-nummer en het dorp dat zij vertegenwoordigen. Dit project, dat reeds te Apoera, Witagron, in het Matawai-gebied en Boven-Suriname is uitgevoerd, is het afgelopen weekend in het district Marowijne voortgezet, waar 154 legitimatiebewijzen zijn gemaakt en verstrekt. Het project zal nog in de overige districten worden uitgevoerd. In totaal zullen er 1745 legitimatiebewijzen worden gemaakt.

error: Kopiëren mag niet!