RGD-artsen stellen ultimatum

De Vereniging van RGD Artsen hebben in een brief aan de directeur van RGD, Maaltie Sardjoe, laten weten voor 28 februari om 12.00 uur een reactie van de leiding van de RGD te verwachten. De VRA eist dat het woord ‘ SZF abonnementsbijdrage’ in het akkoord nader wordt toegelicht. Volgens de VRA is deze tekst voor meerdere interpretaties vatbaar.
De vereniging geeft ook aan dat het vertrouwen in de RGD een dieptepunt heeft bereikt. Dat zou komen door de wijze waarop de RGD het Artsenreglement te pas en te onpas, onterecht en eenzijdig gebruikt om individuele kwesties met artsen te beslechten.
RGD niet discreet omgegaan met Manna
De VRA is ook niet te spreken over de aanpak van de zaak van de RGD-arts, S.Manna. Buiten functiestelling van een arts wordt in het Artsenreglement genoemd als één van de zwaarste disciplinaire straffen, voorafgaand aan ontslag. Volgens de VRA wordt deze maatregel getroffen nadat de directeur de arts in de gelegenheid heeft gesteld om zich schriftelijk te verantwoorden.
Na de buitenfunctiestelling werd de arts Manna voor een week geschorst, omdat onderzoek uitwees dat Manna zich schuldig had gemaakt aan een aantal ‘onregelmatigheden’. De VRA vindt het een kwalijke zaak dat Manna geen inzage heeft gehad in het onderzoek om zich te kunnen verweren.
Met de handelswijze van de directeur zouden eigenlijk alle RGD-artsen buiten functie moeten worden gesteld, meent de VRA. Zo zou Sardjoe op de hoogte zijn dat Manna de adviezen van de VRA opvolgt. De VRA beschouwt de handelwijze daarom als een provocatie naar alle artsen toe.
Volgens De VRA heeft Manna geen onregelmatigheden of overtredingen begaan, welke een disciplinaire maatregel rechtvaardigen. De VRA ziet drs. Manna als een willekeurig ‘slachtoffer’, als uitvloeisel van de onwil van de leiding van de RGD om in goed en gemeen overleg met de VRA duidelijke afspraken te maken over de voorwaarden en omstandigheden, waaronder artsen zorg moeten verlenen op de poliklinieken. De VRA heeft diverse pogingen ondernomen om met de leiding te praten over de genoemde kwestie en heeft ook meerdere malen aan de bel getrokken bij de toenmalige en ook de huidige minister van Volksgezondheid.
De VRA heeft bovendien ernstige twijfels over de objectiviteit van het onderzoek dat de RGD verricht. Omdat de leiding geen openheid van zaken geeft over het onderzoek, maar alleen over hetgeen geconcludeerd is.
Consuela Raalte

error: Kopiëren mag niet!