Tien maanden voorwaardelijk gevorderd voor poging tot afpersing

Het Openbaar Ministerie heeft tegen de verdachten, Sherwin S. en Raymond R., een voorwaardelijke gevangenisstraf van tien maanden gevorderd. De verdachten hebben zich schuldig gemaakt aan poging tot afpersing. Aan beide verdachten wordt verweten dat zij tezamen en vereniging gepoogd hebben elkaar te bevoordelen door de benadeelde Thakoerdien telefonisch te bedreigen om een bepaald geldbedrag aan hun af te staan. De raadslieden, Frank Truideman en Benito Pick, gaven aan dat zij compleet verrast waren met het strafvoorstel van de openbare aanklager. Volgens Pick hebben de twee getuigen in deze zaak op 13 januari 2014 een goed beeld over de zaak kunnen geven.
De raadsman gaf aan dat uit het onderzoek ter terechtzitting nog steeds niet naar voren is gebracht datgene wat in de tenlastelegging is opgenomen. ‘Er is hier helemaal geen sprake geweest van geweld noch bevoordeling.’ Uit de verklaringen, die de getuige Somai op de terechtzitting van 13 januari 2014 heeft afgelegd, blijkt duidelijk dat Raymond zich niet schuldig zou hebben gemaakt aan het strafbaar feit. Ook vormde het vuurwapen dat bij Raymond was aangetroffen geen gevaar. Het wapen was namelijk een antiek stuk van zijn grootvader dat niet meer operationeel was. Raadsman Truideman vond dat het opzet om Thakoerdien te benadelen ook niet bij zijn cliënt Sherwin aanwezig was. Volgens Truideman heeft zijn cliënt nooit zware bedreigingen geuit. Beide raadslieden vroegen vrijspraak voor hun cliënten. De openbare aanklager, Cynthia Klein, vond wel dat de verdachten een inbreuk op de rechtsorde hebben gepleegd. Kantonrechter Alida Johanns zal op 10 maart uitspraak doen in deze zaak.

error: Kopiëren mag niet!