Stichting Sari levert 5 projecten op in Nickerie

Stichting Sari heeft onlangs 5 projecten opgeleverd. Het gaat om het opleveren van een tweekamer woning voor het gezin Persaud te Nationaal Projekt. Deze woning heeft totaal SRD 52.000 gekost. Het gezin was bij Stichting Sari geweest voor het in aanmerking komen voor hulp uit het Lisp-programma. Maar gezien de situatie waarin haar woning verkeerde, moest het opnieuw gebouwd worden. Vanuit het Lisp kreeg zij een bedrag van SRD 9.750 en het Maagdenhuis in Nederland heeft een bedrag ter waarde van SRD 11.082 geschonken. De rest heeft het gezin zelf bekostigd. Het gezin geeft aan heel blij te zijn met de tegemoetkoming van deze organisatie. Voorzitter Krishna Bajnath geeft aan dat de organisatie dankzij donatiegelden en de medewerking van diversen tot nu toe 11 gezinnen blij heeft gemaakt met een woning. Het tweede project behelst het ophogen van de speeltuin te Corantijnstrand. De speeltuin was al eerder opgehoogd. Directeur Jamunapersad Roopram van Gold Agri heeft zijn bijdrage ook geleverd.
Het schoolhoofd en de oudervereniging van de OS Laigsingh hebben per vandaag een eigen kantine. Zij hebben hun verzoek gedaan bij Stichting Sari en de organisatie heeft het verzoek op haar beurt gestuurd naar Het Maagdenhuis in Nederland. Deze organisatie heeft een bedrag geschonken voor de bouw van de kantine. Voor bouw waren verantwoordelijk de Technische Dienst van het Minov en het ministerie van Openbare Werken. Aan de Krabbenweg is door een gezin met ouders en zes kinderen een verzoek gedaan voor een wateraansluiting. Dit zal ongeveer een bedrag van SRD 2.700 kosten. Het gezin zal heel spoedig water uit de kraan krijgen.
Tenslotte heeft Sari een toilettengroep met tien toileteenheden geschonken aan OS Delhi. De toilettengroep op de school verkeerde in een deplorabele staat, waardoor het dringend was om een nieuwe op te zetten.

error: Kopiëren mag niet!